Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > K čemu je katedrála?
Odborný článek

K čemu je katedrála?

Anotace

Aktivita je navržená pro badatelskou hodinu dějepisu, v níž žáci s pomocí virtuální reality samostatně analyzují a interpretují různé funkce katedrály na příkladu chrámu sv. Víta v Praze. Hodinu lze zařadit do výuky o středověké společnosti a provázat s tehdejším významem křesťanství.

Konkrétní postup a zdroje naleznete v přiloženém badatelském listu.

V evokační fázi učitel žákům rozdá badatelský list a promítne středověkou iluminaci přes projektor; žáci pracují s popisem středověké iluminace, na níž je zachycena scéna z bohoslužby v kostele, iluminaci popisují a analyzují s pomocí podotázek v badatelském listu

Následně v další fázi pak žáci pokračují prací s časovou osou vývoje katedrály sv. Víta, s jejíž pomocí si mají uvědomit, že stavba procházela vývojem a nezůstala beze změny; pro rychlé shrnutí je možné, aby učitel promítl tuto část badatelského listu přes projektor všem žákům

Následně učitel nechá žáky připojit s pomocí zařízení k internetu (iPady, mobily, počítače); je vhodné, aby link na virtuální realitu žákům rozeslal přes školní systém nebo nahrál na snadno dostupný cloud; následuje stěžejní část hodiny – práce s virtuální realitou katedrály sv. Víta;žáci zpracovávají s pomocí tabulky se zadáním v badatelském listu, na tuto práci navážou i v počátku druhé hodiny, před samotnou prací v druhé hodině je vhodné prostřednictvím brainstormingu zopakovat, co již zjistili; vždy je vhodné žákům promítnout tabulku a ujasnit si, co po nich učitel chce, zároveň je dobré na začátku práce s virtuální realitou ji promítnout a ukázat možnosti, které v ní žáci mají

Při reflexi žáci odpovídají na badatelskou otázku s pomocí návodných podotázek (v 7. ročníku jim to pomáhá s konkretizací celé problematiky), své odpovědi si mohou představovat ve skupinách nebo společně v kruhu.

Pokud jsou žáci navyknutí pracovat s digitálními technologiemi, není jejich samostatná práce problém, ve virtuální realitě se však mohou snadno „ztratit“ a je dobré je přes projektor trochu navést

V případě, že žáci nerozumí zcela otázkám v tabulce, je dobré jim uvést pro začátek nějaký konkrétní příklad, např. ukázat přes projektor hrobky králů a zapsat si je společně do tabulky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
50.78 kB
Dokument
Badatelský list K čemu je katedrála

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavel Žalský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence digitální
  • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

vytištěné badatelské listy pro žáky, přístroj s možností připojení k internetu (iPad, tablet, mobil, počítač…), projektor pro učitele pro možnost žákům ukázat postup a promítnout zdroje, s nimiž budou aktuálně pracovat