Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Třetí setkání odborného panelu k digitální gramotnosti a informatickému myšlení projektu NÚV Podpora práce učitelů
Odborný článek

Třetí setkání odborného panelu k digitální gramotnosti a informatickému myšlení projektu NÚV Podpora práce učitelů

18. 7. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Michala Podrázká

Anotace

Dne 22. června 2018 se na Univerzitě Hradec Králové uskutečnila třetí minikonference digitální gramotnosti. Cílem této minikonference bylo prodiskutovat a ujasnit si rozdíl mezi digitální gramotností a informatickým myšlením. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
V moderním a příjemném prostředí objektu společné výuky UHK jako první vystoupil s úvodní přednáškou Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. na téma Digitální technologie. I přes ne úplně spolupracující techniku byla přednáška velmi poutavá a místy trochu děsivá. Dr. Brdička účastníkům předestřel současné trendy ve využití technologií ve společnosti a ve vzdělávání s příklady z různých zemí (např. získávání sociálních kreditů i prostřednictvím sociální sítě v Číně) i vize do budoucna. Prezentaci ze setkání naleznete v příloze článku.
 
V dalším bloku vystoupily paní učitelky z mateřských i základních škol s ukázkami aktivit, které pro rozvoj digitální gramotnosti či informatického myšlení dělají se žáky. Paní učitelky z MŠ Motýlek v Ústí nad Labem podrobně představily projekt Beruška. Děti se při ní nejen seznamují s oblíbeným slunéčkem sedmitečným, ale také s digitálními technologiemi a rozvíjejí spolu s dalšími dovednostmi i digitální gramotnost. Nabízíme vám též prezentaci k nahlédnutí.
 
Jako další vystoupily zástupkyně mateřské školy v Rokycanech, které se s účastníky podělily o to, jak postupovaly při vybavování školky digitálními technologiemi, na co technologie používaly, jaký je současný stav ve školce, jaké mají plány do budoucna a s čím by potřebovaly pomoc. Toto vystoupení bylo inspirativní především pro ty účastníky, kteří plánují nákup technologií a jejich využívání během výuky.
 
Blok příkladů z praxe pak zakončila paní učitelka Štěpánka Baierlová ze základní školy v Sušici. Vystoupila s velmi inspirativní prezentací a ukázkami hodin na téma rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti v hodinách matematiky. Paní učitelka používá ve své výuce různé aplikace, které přispívají k lepšímu pochopení matematiky. Po tomto bloku následovala přestávka na oběd, při níž se mohli účastníci minikonference podívat na aktivity, které byly připraveny pro účastníky souběžné akce Hrajme si i hlavou (http://www.hrajme-si-i-hlavou.cz/). 
 
Poslední část minikonference byla věnována diskusi na téma rozdílu mezi digitální gramotností a informatickým myšlením. Tato diskuse byla pro zbylé účastníky natolik zajímavá a poutavá, že musela být v čase konce minikonference přerušena, ačkoliv se diskutující nedobrali konce. Vzhledem k zaujetí některých účastníků, pokračovala diskuse zřejmě ještě po skončení konference. I z tohoto bloku pro vás máme k dispozici prezentaci.
 
Děkujeme všem, kteří se účastnili, a doufáme, že byla pro všechny stejně přínosná jako pro nás a že se opět všichni setkáme na následující minikonferenci, která proběhne na podzim.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
4.97 MB
PDF
Brdička – prezentace
pdf
12.78 MB
PDF
Motýlek – prezentace
pptx
1.53 MB
Prezentace
Růžičková – prezentace
pdf
3.25 MB
PDF
Baierlová – prezentace

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Michala Podrázká

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu: