Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž

2. 5. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Žáci se seznámí s historií výstavby Eiffelovy věže, symbolu moderní francouzské historie, dokáží vysvětlit, co a proč řadě Pařížanů na věži vadilo. Zamyslí se nad funkcí a významem architektonických dominant, chápou jejich symbolický význam včetně možného významu politického, uvědomí si obtíže, s nimiž lidé přijímají nezvyklé moderní umění.

Cíl

Žáci:

 • spolupracují ve skupině,
 • procvičují argumentační schopnosti,
 • chápou symbolický význam architektonických dominant ve veřejném prostoru,
 • zamyslí se nad problémy vnášení moderního umění do veřejného prostoru.

Délka:

45 minut + domácí práce

Postup:

1) Krátká rozehřívací aktivita: Vyzveme žáky, aby napsali/nakreslili, co je podle nich symbolem Paříže, bez čeho by si Paříž neuměli představit. Po minutě jejich odpovědi zaznamenáme na tabuli, dá se předpokládat, že Eiffelovka bude dominovat.

Upozorníme, že tomu tak nebylo vždy.

2) Pustíme film: http://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrenaeiffelova-vez-6-kveten

3) Položíme žákům otázky:

 1. K jaké příležitosti byla věž postavena?
 2. Co na ní některým Pařížanům nejvíce vadilo?
 3. Znáte jiné stavby, které vzbudily veřejnou nelibost?
 4. Je ve vaší obci nějaká stavba, která vám vadí? Proč?

4) Rozdáme PL s obrázky slavných kontroverzních evropských staveb s otázkou: „Líbí se vám tyto stavby? Proč ano? Proč ne? Co je podle vás jejich účelem?“

5) O žákovských odpovědích společně diskutujeme, důvody pro a proti necháme žáky psát na tabuli.

6) Zadáme domácí úkol: Nakreslete, namalujte, vyrobte návrh nové dominanty obce, v níž žijete, a připravte si řeč, v níž smysl i podobu nové stavby obhájíte.

7) Žáci představí své projekty, výsledky práce vystavíme ve třídě.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 7.


Kapitolu Den, kdy byla otevřena Eiffelova věž z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/680875/den-kdy-byla-otevrena-eiffelova-vez-6-kveten včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
265.63 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
690.43 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, text z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii, přístup k internetu (učebna vybavená PC s přístupem k internetu, ev. žákovské tablety či „chytré telefony“)