Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu

16. 3. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem stalingradské bitvy, zakomponují tuto událost do kontextu událostí roku 1943 a dobových, především nacistických očekávání. Lekce pracuje také s propagandistickými texty. Jejím výstupem je vytvoření textu.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni zařadit události roku 1943 do kontextu druhé světové války, ocení význam bitvy u Stalingradu, 
  • jsou schopni popsat a objasnit důsledky bitvy u Stalingradu, 
  • jsou schopni vysvětlit vybrané strategie propagandy a sestavit osnovu textu.

Délka:

45 minut

Postup:

Píšeme zprávu:

I. Domácí zadání – pro všechny žáky – práce s první stranou PL; podpůrné zadání může znít následovně: Prostudujte následující texty z učebnic a vyberte z nich pět důležitých pojmů pro bitvu u Stalingradu. Pro tři vybrané (určené) žáky – vyhledejte podle vás důležité statistické údaje k bitvě u Stalingradu; každý z těchto žáků si vybírá tři údaje (je vhodné, když spolu spolupracují).

II. Školní činnost na základě pracovního listu

1. Prostudujte následující texty z učebnic a vyberte z nich pět důležitých pojmů pro bitvu u Stalingradu. Napište asociace ke slovu Stalingrad. Můžete vyznění těchto asociací ohodnotit jako „pocit čehosi hrůzného“?

2. Na základě atlasu vytvořte kartogram s následujícími pojmy: Stalingrad – El Alamejn – Kursk – Sicílie – Kyjev – Moskva – Leningrad

3. Po zhlédnutí filmu vyberte tři informace, které byste označily

a) jako zcela hodnověrné

b) jako pravděpodobné

c) jako nepravděpodobné

Porovnejte své označení informací s názory kolegů ve skupině.

4. Vyberte si jeden z citátů a přepište jej do jedné věty vlastními slovy. V optimálním případě tak, že si citát ještě jednou přečtete, otočíte jej a budete jej přepisovat na základě rozpomínání.

5. Statistika: žákovské příspěvky – na základě domácí přípravy tři žáci zpaměti uvádějí vždy po dvou statistických údajích o bitvě u Stalingradu.

6. Dokončení a hodnocení textu (na základě technik propagandy) – na základě situace ve třídě je vhodné se rozhodnout, budou-li žáci svůj text analyzovat sami, případně ve dvojicích navzájem. Učitel představí techniky a nechává žákům prostor pro analýzu textů (viz Příloha 4) a další.

  • Marína Zavacká, O propagande alebo Ako balamutit občanov. In: História, 5–6/2004, s. 17–18. Marína Zavacká, K problematike výskumu totalitnej komunistickej propagandy: vybrané pojmy, mechanizmy, obsahy [On the problems of totalitarian communist propaganda research: selected terms, mechanisms, contents], In: Historický časopis, 03/2002, s. 439–456.

7. Fakultativně se lze věnovat aktivitě – ilustrování textu – pracujte s dostupnými zdroji a nabídnutými otázkami: Jak na Vás působí socha „Matka Vlast volá do boje“? Postavena na počest vítězství u Stalingradu. Jak byste Vy připomněli vítězství u Stalingradu, respektive v druhé světové válce? Jak je (bylo) toto vítězství připomínáno v roce 2015, bude v roce 2025, 2045?

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 6, ve kterém je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory a reflektovali individuální přístupy.

Poznámky:

  • pokud nejsou uvedeny jinde:

Projevy Hitlera a Stalina: https://www.youtube.com/watch?v=He6lEz_wwTE

Kapitulace: https://www.youtube.com/watch?v=CWFFPdBOJ48

Ověřené zdroje: http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3171

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10469645853-nejvyznamnejsi-operace-2-svetovevalky/212382555920011-bitva-u-stalingradu/

http://www.inference.phy.cam.ac.uk/sanjoy/teaching/reading-media/3/day3.pdf 

Přílohy:

Přílohy jsou k dispozici na stránce http://www.slavne-dny.cz/episode/10001406/den-kdy-nemci-kapitulovali-u-stalingradu v metodice pro učitele.


Kapitolu Den, kdy Němci kapitulovali u Stalingradu z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10001406/den-kdy-nemci-kapitulovali-u-stalingradu včetně příloh.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
28. 3. 2016, 14:35
Námět pro další slavný den: 15.března 2016. Můžete to nazvat "Den, kdy Maďaři nekapitulovali před Bruselem". Studenti by si mohli přečíst proslov maďarského premiéra Viktora Orbána.
Pak by studenti mohli diskutovat na téma "Proč to někdo nevyslovil před Orbánem?" a "Nastala popisovaná situace až v březnu 2016?"
Doufám, že všichni učitelé už si ten proslov přečetli.
Jan Maršák
28. 3. 2016, 16:57
Maďaři "nekapitulovali před Bruselem". A to má být něco výjimečného? Orbán přece moc dobře ví, že Brusel ho nemůže nijak postihnout (jak?), navíc získá body u domácích voličů (a to nejen pro další volby do národního, ale i Evropského parlamentu) a o dotace z Bruselu též v žádném případě nepřijde. (Navíc , hrdina, zažaloval Evropskou komisi u Evropského soudu.) Jeho proslov je v tomto kontextu skutečně etalonem hrdinství a den, kdy ho proslovil by měl být snad "zapsán zlatým písmem" nejen do maďarských, ale i evropských dějin. 

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu

Mezioborove presahy:

  • Odborné vzdělávání
  • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, atlas