Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk poprvé letěl letadlem
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy člověk poprvé letěl letadlem

22. 12. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s výsledky a důsledky technického pokroku kolem roku 1900 s důrazem na vynález letadla. Aktivita zařazuje tuto událost kontextu technické revoluce a zároveň vede k přemýšlení nad možnostmi využití i zneužití techniky. Měla by však být oslavou činorodosti, kooperace a překonávání překážek. Přesahuje také do širšího kontextu tehdejšího světa (kultura, nacionalismus), dotýká se i současného zacházení s pamětí (tématem „národní hrdosti“) a inspiruje mladé lidi k aktivnímu přístupu k minulosti a jejímu dědictví.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni zařadit velký technický rozvoj (využití spalovacího motoru) do historického kontextu,
  • znají základní objevy v technice, dopravě kolem roku 1900,
  • jsou schopni popsat a objasnit vytvoření letadla,
  • jsou schopni zdůvodnit, jakým způsobem Sovětský svaz získal vliv na značnou část východní a střední Evropy,
  • jsou schopni zaujmout stanovisko k možnosti pozitivního využití a zneužití techniky a formulovat svůj postoj argumenty.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel ukáže žákům obrázek Kamila Lhotáka. Žákům jsou rozdány pracovní listy. Žáci vypisují jednotlivé dopravní prostředky a jakkoliv je komentují.

2) Žáci vyslechnou připravené vystoupení – minipřednášku (učitel a předem určený žák k tématu technický pokrok v dopravě).

3) Žáci si barevně zvýrazňují, komentují tabulku (tabulka je k zobrazení v přiložené metodice).

4) Žáci si do pracovních listů doplňují úkol I. c (vypište vlastnosti, podněty, zdroje, které byly důležité pro technické objevy) – následuje diskuse, je vhodné zapisovat většinu odpovědí do společného prostoru (tabule, prezentace, flipchart, ...).

5) Učitel napíše (zobrazí, nakreslí, ...) letadlo – a položí otázky (vybranou otázku):

a) Je pro vás osobně letadlo důležité?

b) Ovlivňuje, ovlivní „nějakým“ způsobem váš život?

c) Hodnotíte vynález letadla pozitivně, nebo negativně? Své rozhodnutí zdůvodněte. Žáci zapisují svá stanoviska do pracovního listu – úkol I. d Pokud se třída vhodně rozdělí (zhruba v poměru půl na půl, ale stačí i jedna třetina ku dvěma třetinám), učitel rozdělí žáky do dvojic, trojic s opačným pohledem a nechá je po velmi krátkou dobu vzájemně se seznámit se svými stanovisky. Je vhodné, aby po této činnosti nenásledovala žádná větší diskuse.

6) Jak létalo první letadlo? Doplňte své odhady na místo teček číslicemi vašich odhadů (v minutách či hodinách, v metrech či kilometrech) – viz úkol I.e

7) Společné sledování filmu nebo se přečte text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Následná revize odhadů z úkolu 6. Je vhodné po pasáži, kde zazní tyto informace, na chvíli přehrávání stopnout. Doplněný text: Speciální katapult roztahuje letadlo. To se na konci kolejnice odlepí od země... a letí! Orville Wright prožije ve vzduchu 12 sekund a urazí 36 metrů. Není to mnoho, ale na tom vůbec nezáleží. Právě se totiž stal prvním člověkem na světě, který se vzepřel zákonům přitažlivosti...

Historickému letu bylo přítomno pět lidí: tři příslušníci pobřežní záchranné služby, z nichž jeden, John Daniels, pořídil dnes už legendární fotografii, dále místní obchodník W. C. Brinkley a teenager ze sousedství Johny Moore. Po prvním Orvillově pokusu byli všichni tak nadšení, že ještě ten den uskutečnili tři další lety. Wilbur uletěl 53 metrů a po něm znovu Orville 61 metrů. Na čtvrtý pokus se znovu přichystal Wilbur. Zpočátku bylo všechno podobné jako při předchozích pokusech, ale po necelých sto metrech se letadlo ve vzduchu stabilizovalo. Wilbur vydržel ve vzduchu neuvěřitelných 59 sekund a ulétl 279 metrů. Na jejich konci začalo letadlo znovu kolísat a zřítilo se na zem. Wilburu Wrightovi se nic nestalo, ale Flyer byl vážně poškozen a bratři na něm už pak nikdy více neletěli. Až o mnoho let později Orville stroj opravil a předváděl ho na několika místech USA jako historickou památku. Pak stroj putoval do Britského muzea a v roce 1948 do Smithsonova institutu ve Washingtonu, kde je k vidění dodnes.

8) Žáci vypracovávají zadání III. podle pracovního listu.

9) Žáci si ve dvojicích porovnávají svá vypracovávání.

10) Učitel moderuje diskusi podle žákovského ohlasu na jednotlivé úkoly, není žádoucí, aby se věnoval všem podbodům.

11) Žáci vypracovávají zadání IV. z pracovního listu, učitel moderuje krátkou diskusi. Je vhodné, aby na její úvod nechal zaznít po jednom z názorů z každého tábora. Dále je vhodné na začátku zveřejnit (hlasováním) názory třídy.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 10. (IV. z pracovního listu), ve které je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele: Fakultativně lze zadat dobrovolné domácí úkoly, ať žáci vyhledají k vybraným tématům další informace, na začátku další hodiny zazní příspěvky na témata:

a) čeští technici a objevitelé,

b) inspirace v lidském životě,

c) česko-německé stýkání a potýkání v technice nejen na přelomu 19. a 20. století,

d) náprava reklamy aneb jak to bylo doopravdy (viz text v příloze – metodika). 

Doporučení:

Doprovodné fotografie k aktivitě a informace k důležitým momentům historie motorového letectví naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy člověk poprvé letěl letadlem z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/540746/den-kdy-clovek-poprve-letel-letadlem-17-prosinec včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
508.79 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
340.82 kB
PDF
Pracovní list pro ZŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, obrázek Kamil Lhoták, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 326)