Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní pól
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl dobyt jižní pól

17. 12. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Aktivita vede k zamyšlení nad mimořádnou osobností Roalda Amundsena. Zabývá se nejen jeho objevitelskými, ale i morálními vlastnostmi.

Cíl

Žáci:

  • se seznámí s klíčovými okamžiky Amundsenova života,
  • se zamyslí nad motivací, která vede k podstupování rizika ve jménu posunutí mezí lidského poznání,
  • se pokusí vcítit do Amundsenových pohnutek, které ho vedly k pomoci A. Nobilemu, a ztvární je v uměleckém textu.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

Aktivita před filmem:

1) Požádáme žáky, aby doma vyhledali informace o životě Roalda Amundsena.

2) Na začátku následující hodiny v několika bodech na tabuli na základě odpovědí žáků vypíšeme klíčové okamžiky Amundsenova života.

3) Pustíme video nebo rozdáme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“ který si následně žáci přečtou.

4) Rozdělíme třídu do čtyř skupin, každá dostane text + PL 1 s následujícími úkoly:

a) Zamyslete se nad motivací účastníků této výpravy a najděte alespoň dva důvody pro a dva proti.

b) Vzpomeňte si na další příklady expedic, které posunuly hranice poznání.

5) Důvody i příklady napíší skupiny na tabuli – diskuse.

6) V závěru hodiny rozdáme pracovní list 2 s úkoly – žáci je vyplní doma, nejzdařilejší slohové práce se souhlasem autorů přečteme třídě, případně je přečtou sami autoři.

Pl 2:

a) Dohledejte si podrobnosti o Amundsenově smrti.

b) Jste Roald Amundsen a právě jste se rozhodl vydat se na pomoc Albertu Nobilemu. Píšete dopis rodině, v němž vysvětlíte svou motivaci k tomuto činu související se Scottovou smrtí.

Doporučení:

Fotky a mapy jednotlivých expedic naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy byl dobyt jižní pól z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/539114/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
345.7 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
202.15 kB
PDF
Pracovní list pro SŠ I
pdf
203.13 kB
PDF
Pracovní list pro SŠ II

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Zdeněk Sotolář
2. 1. 2016, 15:10
Cíle mluví o uměleckém textu, ale zadání o dopisu rodině. Tak jak? Dopis rodině jako umělecký text?
Navíc pomoc Nobilemu je věc komplikovaná, se Scottem sotva nějak související.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list 1, 2, text k videu, přístup k internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 320)