Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa

21. 9. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Aktivita se zabývá širším významem slova relativita a významem aktivního veřejného angažmá známých osobností.

Cíl

Žáci:

  • porozumí obecnému významu slov relativita, relativní,
  • dokážou uvést příklady relativity v běžném životě,
  • chápou smysl angažmá známých osobností ve veřejném životě.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

  1. Pustíme film nebo přečteme text z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.
  2. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
  3. Na tabuli napíšeme slovníkovou definici slova RELATIVNÍ: „hodnocený vzhledem k něčemu, poměrný, podmíněný, závislý“ a slova LÁSKA, KRÁSA, ČAS, DOBRO, PRAVDA a zeptáme se, zda můžeme o těchto pojmech někdy mluvit jako o relativních – žáci uvádějí příklady.
  4. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list s úkoly (viz pracovní list).
  5. V následující hodině odpovědi ve společné diskuzi shrneme a žákům zadáme úvahu na následující téma: „Představte si, že jste veřejně známá osobnost. Angažovali byste se v nějaké veřejně prospěšné aktivitě? Pokud ne, proč? Pokud ano, v které?“ Texty vyvěsíme na nástěnku, na třídní FB apod., nejzdařilejší – pokud budou autoři souhlasit – přečteme nahlas.
  6. Přečteme žákům některé z postojů A. Einsteina k důležitým otázkám z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“.

Doporučení:

Životní postoje A. Einsteina, které jsou vhodné uvést na závěr aktivity, naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/517115/den-kdy-byla-zverejnena-nejslavnejsi-rovnice-sveta-27-zari.


Kapitolu Den, kdy byla zveřejněna nejslavnější rovnice světa z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/517115/den-kdy-byla-zverejnena-nejslavnejsi-rovnice-sveta-27-zari včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
385.74 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Blahoslav Jurina
30. 3. 2023, 21:19
as
[url= ]as[/url]
[link_сtext](https://google.com )
"":http://
[a href="sdd"]sd[/a]

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, text k videu z knihy Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 238), přístup k internetu, psací potřeby, tabule nebo flipchart