Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku

13. 5. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Jana Třetinová

Anotace

O Charlesi Lindberghovi se říká, že to byl „první člověk, který přeletěl Atlantik“. Přesnější je však označení „první člověk, který přeletěl Atlantik sám a bez mezipřistání“ (hydroplány už předtím dokázaly přeletět Atlantik se zastávkami na moři, vícečlenná posádka překonala bez mezipřistání trasu Kanada–Irsko už v roce 1919). To ovšem nic nemění na strhujícím příběhu samouka, který pokořil největší esa tehdejšího letectví. Navíc způsobem, nad kterým dodnes zůstává rozum stát.

Cíl

Žáci:

 • orientují se na mapě světa, pracují s měřítkem mapy;
 • vyhledávají letecká spojení na internetu;
 • upevňují si základní znalosti o osobnosti Charlese Lindbergha.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel žákům rozdá slepou mapu (metodiku s obrázky naleznete na původním webu Slavné dny). Úkolem žáků je do slepé mapy zanést:
 • hlavní město Francie,
 • nejlidnatější město Spojených států amerických, které se skládá z pěti městských částí, například Brooklyn či Manhattan. Poté mají žáci za úkol v atlase světa vyhledat mapu, která obě města znázorňuje (například Lidnatost a sídla), a spočítat pomocí pravítka a měřítka mapy vzdálenost mezi těmito městy. Údaj si poznamenají na papír. Poté se žáci pokusí odhadnout, jak dlouho trvá let spojující tyto dvě města a kolik asi stojí jednosměrná letenka. Své odhady opět zapíší na papír.
 • Učitel dá pokyn žákům vyhledat délku a cenu letu na internetu. Žáci mají zjištění porovnat se svými odhady.
 • Učitel žákům pustí video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“. Žáci nejprve porovnají naměřenou vzdálenost mezi městy a délku letu Charlese Lindbergha. Srovnají také délku letu. Společnou kontrolou potvrdí či opraví svá tvrzení.
 • Nyní žáci pokračují v práci skupinové. Vytvoří pracovní skupiny o 3–4 žácích. Jejich úkolem je vytvořit správnou řadu – domino (součástí metodiky pro učitele, ke stažení zde), které tvoří data, osobnosti, události, případně fotografie. Ke splnění tohoto úkolu žáci využívají text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 • Učitel promítne žákům fotografii výstřižku z novin The New York Times či rozdá kopii novinového výstřižku (součástí metodiky pro učitele, ke stažení zde).  Žáci mají za úkol přeložit nadpis článku. A zkusí napsat krátkou reportáž o této události (možnost v anglickém jazyce), využívají tak znalosti získané z předchozích aktivit.
 • Žáci se seznámí v publikaci „Slavné dny 50+2 historických událostí“ s tragédií Charlese Lindbergha, tzv. „Zločinem století“. Zde je možné rozvést diskusi o trestu smrti.
 • Reflexe:

  Reflexe proběhne formou diskuze, která probíhá po přečtení jednotlivých fiktivních reportáží. Je nutné vyzdvihnout tuto událost jako tzv. propojování kontinentů, globalizaci.

  Doporučení:

  Bližší seznámení s případem Charlese Lindbergha naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


  Kapitolu Den, kdy začal nejslavnější přelet Atlantiku z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/585757/den-kdy-zacal-nejslavnejsi-prelet-atlantiku-20-kveten včetně příloh.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Jana Třetinová

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Zařazení do seriálu:

  Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
  Ostatní články seriálu:

  Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

  Mezioborove presahy:

  Organizace řízení učební činnosti:

  Skupinová, Frontální, Individuální

  Organizace prostorová:

  Školní třída

  Nutné pomůcky:

  slepá mapa (viz postup – bod č. 1), atlas světa, pravítko, internet, sada Domina (viz postup – bod č. 4), papír, tužka, slovník (ČESKO-ANGLICKÝ), kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 132)