Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu

27. 4. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Existují teorie, že revolver, který Hitlerovi prostřelil hlavu, nedržel v ruce samotný diktátor. Podle těchto teorií byla rána vedena až posmrtně (někým z jeho nejbližších spolupracovníků), aby vůdce zemřel „důstojnějším“, více vojenským způsobem. Zároveň existovala celá řada teorií o tom, že Hitler ve skutečnosti uprchl, například do Argentiny. Tyto „útěkové“ teorie jsou na rozdíl od otazníku kolem výstřelu do hlavy poměrně spolehlivě vyvráceny.

Cíle:

Žáci:

 • čtou s porozuměním
 • zamyslí se nad situacemi, v nichž se mohou stát aktivními aktéry války i děti či velmi mladí lidé
 • umí podat základní informaci o problematice zneužívání dětí ve válečných konfliktech.

Délka:

2 vyučovací hodiny (cca 80 minut včetně projekce filmu)

Postup:

 1. Pustíme film a rozdáme text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.
 2. Vyzveme žáky, aby v textu vyhledali slova nebo spojení, jimž nerozumí, a pokud je to v našich silách, nejasnosti vysvětlíme.
 3. Do skupin rozdáme pracovní list č. 1 a necháme žákům cca 20 minut na přípravu. Jejich úkolem je najít na Internetu základní fakta o Hitlerjugend a zformulovat je do maximálně pěti stručných bodů.
 4. Jednotlivé skupiny představí svou práci ostatním, body píší na tabuli. Body, které se významově překrývají, zapíšeme pouze jednou.
 5. Na závěr hodiny zadáme domácí práci – pracovní list 2 s úkoly vztahujícími se k UNICEF a fenoménu tzv. dětských vojáků.
 6. V následující hodině odpovědi společně shrneme a zadáme závěrečnou práci, úvahu na téma „Dovedete si představit situaci, v níž byste sami šli ochotně bojovat, přestože vám ještě nebylo osmnáct?“
 7. Práce se souhlasem autorů přečteme v hodině, případně vyvěsíme na nástěnce nebo zveřejníme na třídním FB.

Doporučení:

Jak zemřeli ostatní nacističtí vůdci naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy Hitler spáchal sebevraždu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/679372/den-kdy-hitler-spachal-sebevrazdu-30-duben včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
340.82 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
249.02 kB
PDF
Pracovní list pro ZŠ - I
pdf
229.49 kB
PDF
Pracovní list pro ZŠ - II

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list 1 a 2, text k videu z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 112), přístup k Internetu pro práci doma, psací potřeby, tabule nebo flipchart