Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den vraždy Martina Luthera Kinga
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den vraždy Martina Luthera Kinga

15. 4. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s průběhem emancipace černošského obyvatelstva USA. Aktivita zařazuje tuto událost do kontextu 50. a 60. let 20. století a zároveň vede k přemýšlení nad možnostmi alternativního vývoje. Oceňuje aktivity Martina Luthera Kinga a vede žáky k zaujetí postoje k této situaci. Kromě interpretace filmové sekvence pracuje především s krátkými písemnými prameny, především autentickými texty. V případě zájmu může posloužit jako vstup do debaty o snech minulých i současných generací.

Cíle:

Žáci:

 • jsou schopni popsat události druhé poloviny USA ve 20. století,
 • ocení činnost Martina Luthera Kinga
 • jsou schopni porovnat Kingovy názory s dalšími dobovými alternativami
 • jsou schopni reflektovat důležitost zvolení Baracka Obamy prezidentem USA.

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel v předcházející hodině zadá úkol pro vybrané konkrétní žáky. Variantou je, že vyučující připraví minipřednášku na následující témata sám, případně obě možnosti kombinuje. 
  Na základě osobní zkušenosti tuto variantu preferuji – učitel si připravil dva úryvky, dva si připravili žáci – plánovaný rozsah cca 2 minuty. U jednoho tématu jsem nechal třídu pracovat kombinací brainstormingu, rozpomínání, kladení otázek).
  Následující tabulka popisuje rozdělení dle charakteru jednotlivých činností, lze ovšem modifikovat v rámci konkrétní situace. 

  Téma Způsob práce Poznámka
  14. dodatek US ústavy společně  
  Arkansas, Little Rock Nine referát scéna z Forrest Gump
  Civil Right Act učitel  
  Malcolm X – smrt referát J. Jařab: Masky a tváře černé Ameriky film Malcolm X
  Násilnosti - Detroit a jinde učitel  
 2. Učitel rozdá pracovní listy a žáci pracují podle pokynů. Žáci vypracovávají jednotlivé body – vždy jen velmi krátký čas na vypracování:
  I.a: 3 minuty, po kterých následuje zhruba stejně dlouhá rekapitulace formou hlasitého komentáře. Pokud se objeví zajímavá, problematická otázka, učitel ji napíše na tabuli, flipchart. Lze předpokládat, že některé otázky budou vyřešeny v průběhu aktivity. Žáci si zapisují do tabulky.
  I.b: Nejprve jen komentáře k bodu označenému A.
 3. Následují příspěvky v chronologickém pořadí k jednotlivým bodům označeným v tabulce jako B, žáci si velmi stručné poznámky doplňují do tabulky. Po zaznění příspěvku učitel vždy vyzve žáky, aby ve dvojici své zápisy konfrontovali.
 4. Společné sledování filmu ze série Slavné dny, nebo práce s textem z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.
 5. Žáci pracují podle zadání III.a,b: po každém bodu je vhodné dát zaznít alespoň jeden žákovský komentář.
 6. Skupinové čtení úryvků podle zadání III.c: učitel dá pokyn, aby četli ve trojici společně všechny úryvky. Při nedostatku času čte každý žák z trojice jen jeden úryvek a ostatní s obsahem seznámí.
 7. Žáci vypracovávají zadání IV. z pracovního listu, učitel moderuje krátkou diskusi. Je vhodné, aby si žáci zvolili jeden z úkolů, v případě časového presu lze zadat za domácí úkol. Práce jsou psány na zvláštní listy papíru proto, aby mohly být vystaveny a okomentovány. Během vypracovávání zadání IV. lze pustit píseň U2 Pride (In the Name of Love), úryvky z velmi jednoduchého anglického textu lze použít jako inspiraci pro splnění tohoto zadání.
  Slovníček méně obvyklých anglických výrazů: pride – hrdost, justify – ospravedlnit, overthrow – svrhnout, barbed wire – ostnatý drát, fence – plot, betray – zradit.

Reflexe:

Reflexe probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 7 (IV. z pracovního listu), ve kterém je klíčové, aby žáci dokázali prostřednictvím argumentů obhájit své názory.

Poznámka a zdroje:

(viz příloha metodika pro učitele) 

Doporučení:

Důležité životní mezníky M. L. Kinga naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den vraždy Martina Luthera Kinga z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/574019/den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
376.95 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
297.85 kB
PDF
Pracovní list pro SŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 88)