Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách

14. 4. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Žáci prostřednictvím aktivity pronikají do fenoménu terorismu, jakožto prostředku jednotlivých skupin na sebe upozornit. Klasifikují si definici, zmapují tento fenomén v průběhu 2. pol. 20 stol., jeho příčiny a následky. Posléze dokáží vést argumentačně plnohodnotnou debatu o možném řešení tohoto globálního problému.

Cíle:

Žáci:

 • na příkladech doloží znalosti jednotlivých teroristických útoků a skupin
 • objasní si rozdíl mezi partyzánskou válkou, válkou a terorismem
 • vysvětlí příčiny daného fenoménu
 • popíší následky
 • formulují řešení

Délka:

45 minut

Postup:

 1. Učitel pomocí metody brainstormingu sestavuje na tabuli definici pojmu terorismus (poznámky pro učitele, zdroje – odkaz 2).
 2. Následně žáci uvádějí příklady teroristických akcí a skupin (poznámky pro učitele).
 3. Poté, co si žáci společně s učitelem klasifikují pojem terorismus, jsou rozděleni do skupin po 2–4. Jejich úkolem je sepsat možné příčiny terorismu. Učitel by měl mít připraveny návodné otázky, např. Jaká potřeba může být tak silná, že jsem ochotni ublížit nevinnému?
 4. Po sepsání píše učitel jednotlivé poznatky žáků na tabuli a společně o nich diskutují. Na závěr si ještě shrnou možné následky terorism (větší zásah státu do života občanů jako prevence hrozby apod.). 
 5. Učitel žákům promítne video nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“, diskutuje s žáky nad možností neočekávaných následků.
 6. Diskuze na téma Jak předcházet terorismu v globálním prostředí.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou průběžné diskuze nad jednotlivými body v rámci aktivity. Žáci si objasňují kauzalitu probíraných společenských fenoménů. Proto, aby dokázali o jednotlivých jevech mluvit, je potřeba jim očistit pojmy pomocí věcnějších definic.

V rámci závěrečné diskuze by žáci měli být schopni pojmy plně využívat a formulovat na základě nich možná řešení daného problému.

Poznámka a zdroje:

(viz metodika pro učitele k tisku)


Kapitolu Den nejhorší letecké katastrofy v dějinách z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/802514/den-nejhorsi-letecke-katastrofy-v-dejinach-27-brezen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
515.63 kB
PDF
Metodika pro učitele SŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papír a tužka, materiál, Internet (ten ovšem není nezbytnou podmínkou), kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 76)