Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se zrodilo kino
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy se zrodilo kino

13. 4. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Majitel kavárny Grand Café, který na první veřejné promítání hýbajících se obrázků pronajal bratrům Lumièrovým salonek, nechtěl za žádnou cenu prodělat. Místo 20% podílu na zisku si proto vymínil 30 franků bez ohledu na návštěvnost. Ustrašenost se mu vyplatila – první den totiž přišlo jen 35 nedůvěřivců. Odcházeli však naprosto uchváceni. Během jediného týdne pak byl zájem o kinematograf tak obrovský, že se promítalo dokonce 20x denně a zisky se vyšplhaly nad 2500 franků. Kavárník však dál dostával jen svých 30.

Cíle:

Žáci:

  • na příkladech doloží, jakou má promítaný film souvislost s tehdejším společenským děním;
  • vysvětlí postoje jednotlivých aktérů ke komplikovaným situacím;
  • dají najevo svůj postoj k dané situaci, zaujímají stanovisko.

Délka:

45minut

Postup:

  1. Učitel žákům promítne následující snímek (od 1. minuty, je to důležité pro bod 2).
  2. Poté žáky vyzve, aby zkusili odhadnout, z jaké doby snímek pochází. Žáci své tipy odůvodňují.
  3. Učitel žákům prozradí, pokud na to nepřišli sami, z jaké doby snímek pochází a žáci mají následně za úkol snímek zařadit žánrově. Společně poté charakterizují žánr sci-fi.
  4. Učitel žáky vyzve, aby hodnotili chování pozemšťanů na Měsíci. Pokud s ním nesouhlasí, zkusí žáci navrhnout jiný způsob vměšování se do cizí kultury.

Reflexe:

V rámci závěrečného shrnutí učitel pustí následující video. Reflexe proběhne formou diskuze na téma vměšovaní jedné kultury do druhé. Učitel směřuje diskuzi i k zamyšlení nad tím, že film jako nové médium měl zpočátku sloužit jen pro zábavu či zaznamenání banálních životních situací, ale s prvními režiséry se začal posouvat i k jiným hodnotám, nutil diváky se zamýšlet nad zhlédnutým snímkem. V závěru by mělo zaznít: Jaké nové možnosti tedy film otevřel?

Poznámka a zdroje:

viz. přiložená metodika

Doporučení:

Doprovodné informace k programu prvního veřejného promítání (Paříž – Grand Café, 28. prosince 1895) naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den, kdy se zrodilo kino z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/570710/den-kdy-se-zrodilo-kino-22-brezen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
412.11 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, Internet (nelze použít text, pouze video), kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 76)