Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenomén
Odborný článek

Slavné dny pro SŠ: Sebevražda jako fenomén

17. 2. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Tereza Vodičková

Anotace

Puberta a adolescence bývá provázena pocitem osamění, žáci jsou často zmatení ze svých sociálních rolí, které se vzájemně dostávají do konfliktu, ze svých emocí a reakcí. Škola by měla být místem prevence vzniku úzkostných, sebepoškozujících a sebevražedných myšlenek. Prostřednictvím aktivity by se toto téma mělo velmi citlivě otevřít.

1) Učitel promítne video nebo rozdá text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.

2) Učitel se zeptá žáků, která informace z promítnutého videa či textu jim přijde nejpodstatnější a proč? Pokud mezi odpověďmi nepadne fakt, že se GG stal symbolem sebevrahů, učitel toto téma otevře sám. Postupně se ptá, jaké jiné symboly sebevraždy žáci znají (Nuselský most, les sebevrahů v Japonsku, píseň sebevrahů - Smutná neděle, Utrpení mladého Werthera apod.).

3) Žáci se rozdělí do dvoučlenných skupin mají za úkol napsat nejčastější příčiny, které dle nich dovedou člověka rozhodnutí vzít si život.

4) Žáci čtou své odpovědi, učitel doplňuje výklad, viz poznámky pro učitele.

5) Učitel rozdá žákům pracovní list. Zmíní, že výsledky mohou být pouze orientační, že vyplnění dotazníku by mělo sloužit hlavně k zamyšlení se nad svým emočním stavem. Po vyplnění dá učitel prostor těm, kteří se s výsledky chtějí svěřit. Dotazník učitel může vybrat s tím, že na začátku řekne žákům, že podepsat se mohou, jen když chtějí.

6) Učitel společně s žáky společně prohlížejí stránky RIAPSu. Společně s žáky řeší, kam se obrátit v případě kritické situace, samozřejmě může nabídnout i služby školy a lokálních organizací.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
429.69 kB
PDF
Metodika pro učitele včetně pracovního listu pro žáky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Vodičková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tužka, pracovní list, internet, text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 14)