Odborný článek

Čertík

7. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Anotace

Příspěvek je inspirací pro práci s povídkou Boženy Němcové Čertík. Jedná se o sadu pracovních listů, které obsahují úkoly vycházející především ze samotného textu. Ke splnění úkolů není potřeba žádná zvlášní příprava, proto je možné práci s těmito pracovními listy zařadit do kteréhokoliv ročníku 2. stupně ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Pracovní listy jsou zaměřeny tematicky, jejich celkový rozsah přesahuje jednu vyučovací hodinu. Pracovní listy lze k vypracování zadávat postupně, jednotlivcům, skupinám nebo z nich vybírat jednotlivé úkoly.

Cíl:

Cílem aktivity je podrobná analýza textu povídky Boženy Němcové, výhodou je, že žáci poznávají text ucelený, zatímco čítanky se obvykle zaměřují spíše na práci s úryvky. Každý pracovní list má určité zaměření, žáci během práce s textem uplatňují znalosti a dovednosti nejen literární, ale i jazykové a nakonec i stylistické.

Zařazení:

Materiál původně vznikl pro literární výchovu v 8. ročníku, kdy se obvykle probírá česká literatura 19. století, ale můžeme ho zařadit kdykoliv, protože nemá přesné vazby ani ambice literárněhistorické, zadání úkolů úmyslně není zatíženo mnoha literárními nebo jazykovědnými pojmy. Nepřikládám proto ani informace o autorce, ty lze snadno získat z jiných zdrojů.

Postup:

Protože je materiál rozdělen na řadu dílčích úkolů rozdělených do sady 11 pracovních listů, lze s ním pracovat různým způsobem: umožňuje jak práci s celou třídou, tak práci skupinovou nebo samostatnou.

Materiál přesahuje samozřejmě vyučovací hodinu, jde o blok více hodin, který můžeme kombinovat s domácími úkoly, např. poslední úkol (11) je vhodný pro samostatnou domácí práci.

První dva pracovní listy (1, 2) se zaměřují na seznámení s textem a příběhem, další na popis prostředí (3) a jednání postav (4), tři pracovní listy se zaměřují na jazyk, na frazeologii (5), pravopis a slovní zásobu (9) a převod do současného jazyka (11), pozornost je zaměřena i na tehdejší společnost (6) a náboženské představy (10), na literární souvislosti (8) a samozřejmě na pointu příběhu a vysvětlení titulu (7). K některým úkolům lze využít práci s vhodnými jazykovými příručkami (5, 6). Postup práce se nemusí nutně držet posloupnosti pracovních listů: samozřejmě začneme textem a příběhem (1, 2). Pracovní listy doplňuje Příloha věnovaná kolovratu, který hraje v příběhu významnou roli. K tomu můžeme také využít odkazu na DUM 24096.

Další možnosti:

Žákovské převody do současného jazyka lze doplnit ilustrací (výtvarná výchova) a vytvořit sborníček.

Literatura a použité zdroje

[1] – NĚMCOVÁ, B. Chýše pod horami a jiné povídky. 1. vydání. Praha : SNDK, 1962. 453 s. ISBN 885-93-322.3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.36 MB
Dokument
Příloha č. 1 – fotografie
doc
30.27 kB
Dokument
Úkol č. 2
doc
27.34 kB
Dokument
Úkol č. 2 – řešení
doc
20.51 kB
Dokument
Úkol č. 3
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 3 – řešení
doc
21.48 kB
Dokument
Úkol č. 4
doc
23.44 kB
Dokument
Úkol č. 4 – řešení
doc
21.48 kB
Dokument
Úkol č. 5
doc
41.99 kB
Dokument
Text povídky B. Němcové Čertík
doc
21.48 kB
Dokument
Úkol č. 10
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 10 – řešení
doc
19.53 kB
Dokument
Úkol č. 11
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 5 – řešení
doc
20.51 kB
Dokument
Úkol č. 6
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 6 – řešení
doc
20.51 kB
Dokument
Úkol č. 7
doc
21.48 kB
Dokument
Úkol č. 7 – řešení
doc
20.51 kB
Dokument
Úkol č. 8
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 8 – řešení
doc
21.48 kB
Dokument
Úkol č. 9
doc
22.46 kB
Dokument
Úkol č. 9 – řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 6. 2011
Jedná se o inspiraci pro práci s uceleným literárním textem. Příspěvek přináší známé přístupy, ale zajímavý je svou komplexností. Tento přístup je hoden častého opakování - může i nezkušenému čtenáři ukázat různé kvality a hodnoty literatury. Zkušenějším může umožnit například sdílet své zkušenosti se žáky slabšími nebo (a to je cennější) fixovat poznatky o literární poetice.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, text povídky, obrázek kolovratu