Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9359)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9359 položek
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 96221x
Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?
Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 21576x
Čtenářská gramotnost, klíčové kompetence a současné cíle vzdělávání
Příspěvek se věnuje čtenářské gramotnosti, jejíž úroveň se promítá do osvojení klíčových kompetencí. Důležitou úlohu hraje čtenářská gramotnost rovněž v jednotlivých vzdělávacích oblastech RVP ZV.…
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 60444x
Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti a jeho výsledky v ČR
Příspěvek se věnuje mezinárodnímu výzkumu čtenářské gramotnosti. Testováni byli patnáctiletí žáci všech typů škol. Výsledky českých žáků jsou tradičně mezinárodně podprůměrné.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 1x 27396x
Čtenářská gramotnost a výukové aktivity v českých školách
Autorka se v příspěvku pokusila nastínit výukové metody, které by pomohly zvýšit čtenářskou gramotnost našich žáků. Klíčovým momentem při snahách o zlepšení je další vzdělávání učitelů.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 0x 35549x
Multikulturní výchova v RVP
Autor se v příspěvku věnuje otázce, proč se stala Multikulturní výchova standardní součástí nových kurikulárních dokumentů. Dále popisuje pojetí MKV v RVP.
Základní vzdělávání
18. 1. 2006 0x 11600x
Oprava textu v RVP ZV-LMP
V publikaci Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydané ve vydavatelství Tauris v roce 2005 byl opraven text na s. 81 přílohy pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tatáž…
Základní vzdělávání Spomocník
11. 1. 2006 0x 2057x
E-Rate neměl vliv na výsledky žáků
Hlavní zjištění studie zkoumající efektivitu značnými financemi dotovaného národního amerického programu E-Rate na odbourání digitální propasti, kterou vypracovali dva výzkumníci z University of…
Základní vzdělávání
11. 1. 2006 0x 46567x
Náměty pro praktické pracovní činnosti Hrko-frko, káča a píšťalka
Příspěvek nabízí několik námětů pro práci s technickými materiály.
Základní vzdělávání
10. 1. 2006 0x 13541x
Literárněteoretické poznatky v literární výchově
Autorka doporučuje v utváření poznatku o poetice uměleckého textu metodiku, která staví na komunikaci žáka se strukturními významovými funkcemi poetických jevů a na osvojování jejich estetické…
Předškolní vzdělávání
9. 1. 2006 0x 65367x
Jak museli louskat ořechy
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace…
Předškolní vzdělávání
5. 1. 2006 0x 45465x
Co a jak zapisovat do třídní knihy
Příspěvek pojednává o zákonné povinnosti každé mateřské školy psát třídní knihu, tedy dokumentaci o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
Předškolní vzdělávání
5. 1. 2006 1x 35657x
Tvoříme
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Tímto programem jsme se snažili rozvíjet kreativitu dítěte. Zaměřili jsme se na objevování samostatného tvůrčího procesu, na vyjadřování pocitů,…
Zobrazeno 12 z 9359 položek