Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příměsové polovodiče
Odborný článek

Příměsové polovodiče

24. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Ludmila Ciglerová

Anotace

Na základě předchozích znalostí o polovodičích vysvětlení vzniku vodivosti polovodiče přidáním vhodných příměsí a určení základních polovodičových součástek.

Vlastní strukturovaný popis činnosti

Níže komentované listy jsou součástí této prezentace.

1. list: Nadpis - téma hodiny.
2. + 3. list: Opakování principu vlastní vodivosti polovodičů. Vysvětlení další možnosti pro zvýšení vodivosti polovodičů - vhodná příměs (prvek z V. skupiny). Využití periodické soustavy prvků a znalostí z chemie.
4. list: Vysvětlení vzniku hradlové vrstvy v polovodičové diodě.
5. + 6. list: Zapojení diody v propustném a závěrném směru dle schématu na 5. listu. Nejlépe je užít demonstrační soupravu pro elektřinu a demonstrační ampérmetr.
7. list: Zapojení diody do obvodu se střídavým proudem. Jako indikátor proudu možno užít ampérmetr nastavený na měření stejnosměrného proudu (ručku umístíme na střed stupnice). Změnou pólů na zdroji se změní i směr proudu.
8. + 9. list: Další polovodičové součástky, LED diodu i fotodiodu zapojit a ukázat jejich funkci. Využít zkušenosti žáků s těmito součástkami. Tranzistor, tyristor pouze okrajově. Seznámit žáky s jejich využitím v praxi.

Žáci by si měli zapisovat do sešitu text, který je umístěn v bílém poli, a schémata zapojení. Pro urychlení zápisků je dobré rozdat žákům nakopírované obrázky příměsových polovodičů.

Literatura a použité zdroje

[1] – MARŠÁK, J. Fyzika pro 9. ročník.
[2] – SVOBODA, E. Přehled středoškolské fyziky.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
244.14 kB
Prezentace
prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Ciglerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dataprojektor, počítač, dioda, ampérmetr, vodiče, žárovka, fotodioda, LED dioda