Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Fyzikální veličiny
Odborný článek

Fyzikální veličiny

24. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Ludmila Ciglerová

Anotace

Objasnění pojmu fyzikální veličina s využitím veličin (délka, čas, hmotnost), které již žáci znají z praktického života.
Vlastní strukturovaný popis činnosti
1. list: Nadpis - téma hodiny
2. list: Hodnoty vlastností: výška, hmotnost a věk dvou mladých lidí - slečny a muže kulturisty. Diskuse se žáky na téma, zda je krásu možné také určit pomocí nějaké číselné hodnoty, i na téma krása člověka vnější a vnitřní.
3. list: Pomocí délkového měřidla a digitálních vah určit délku a hmotnost hřebíku i vidličky. Užitím magnetu a špendlíků ukázat, že železný hřebík lze zmagnetizovat, ale hliníkovou vidličku nikoliv.
4. list: Určit průměr tenisového míčku pomocí délkového měřidla a dvou hranolů, hmotnosti pomocí digitálních vah, objemu ponořením míčku do širší nádoby zcela zaplněné vodou, která je postavena na fotografické misce. Vodu, která po ponoření z nádoby vyteče, nalijeme do odměrného válce a určíme objem míčku.
5. list: Diskuse se žáky, rozdělení uvedených vlastností na předchozích listech na ty, u nichž lze určit hodnotu, a ty, u kterých číselnou hodnotu neurčujeme; zavedení pojmu fyzikální veličina. Vysvětlení, že měřit znamená porovnávat s určitou jednotkou dané veličiny. Zápis naměřených hodnot pomocí značky veličiny a značky jednotky veličiny.
6. list: Zápis naměřených hodnot pomocí značky veličiny a značky jednotky veličiny u dalších dvou veličin.
7. list: Příklad vlastností těles, které nejsou fyzikálními veličinami.
8. list: Vyzkoušet odhad žáků na rozměrech a hmotnosti cihly a šroubku. Je vhodné mít šroubek a cihlu k dispozici v hodině.

Do všech měření je vhodné zapojovat žáky nejlépe vždy ve dvojicích. Hodnoty veličin u míče, hřebíku a vrutu si může učitel upravit podle konkrétních pomůcek před spuštěním prezentace. Žáci by si měli do sešitu zapisovat text, který je umístěn v bílém poli.

Literatura a použité zdroje

[1] – KOLÁŘOVÁ, R.; BOHUNĚK, J. Fyzika pro 6. ročník ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
724.61 kB
Prezentace
prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ludmila Ciglerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova
  • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dataprojektor, počítač, železný hřebík, hliníková vidlička, magnet, špendlíky, délkové měřidlo, digitální váhy, tenisový míček, dva hranoly, nádoba zcela naplněná vodou umístěná ve fotografické misce, odměrný válec, popř. plná cihla, malý šroubek