Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (82)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 82 položek
Speciální vzdělávání
17. 1. 2011 1x 21774x
Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesu
Základní seznámení s konceptem bazální stimulace.
Speciální vzdělávání
14. 1. 2011 0x 16299x
Environmentální výchova na základní škole speciální
V následujícím příspěvku se seznámíte s možnostmi využití průřezového tématu – environmentální výchova v podmínkách základní školy speciální.
Speciální vzdělávání
7. 1. 2011 2x 26009x
Jak nás ovlivňují média
V příspěvku je uveden příklad výuky mediální výchovy na základní škole speciální. Jsou zde volené metody, jak mediální výuku přiblížit žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací.
Speciální vzdělávání
22. 12. 2010 0x 20589x
Hiporehabilitace
Příspěvek se zabývá hiporehabilitací jako předmětem speciálně pedagogické péče o středně těžce až těžce mentálně postižené žáky v základní škole speciální v Novém Jičíně.
Speciální vzdělávání
29. 6. 2010 0x 25328x
Den řemesel
Zábavnou formou přiblížíme dětem s lehkým mentálním postižením vybraná řemesla – taková, která se v budoucnu mohou stát zdrojem jejich obživy. Starší žáci odhalí i možnosti práce v Evropské unii.
Speciální vzdělávání
24. 6. 2010 0x 16937x
Cestička do školy
Čtyři cesty vedou ke škole. Na každé z nich se nacházejí kulturní památky, domy, které mají svou historii. Jaká je? Kdy objekty vznikly? Co se v domech odehrálo? Čím byly zajímavé? Jaké významné…
Speciální vzdělávání
23. 10. 2009 2x 24530x
Les všemi smysly
Na základě vlastního pozorování a aktivit žák rozšiřuje své vědomosti o lesním ekosystému a jeho významných rostlinných i živočišných zástupcích.
Speciální vzdělávání
7. 9. 2009 0x 28041x
Kartičky k procvičování pádových otázek a skloňování podstatných jmen
Didaktická pomůcka slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva pádových otázek a skloňování podstatných jmen. Žáci přiřazují jednotlivá slova napsaná na kartičkách ke správným pádovým…
Speciální vzdělávání
8. 7. 2009 0x 35476x
Čertovský týden
Výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů. Poukazuje na udržování našich tradic.
Speciální vzdělávání
3. 6. 2009 0x 18283x
Celoškolní celoroční projekty v praxi
Celoškolní celoroční projekty vytvářejí podmínky pro spolupráci a kooperaci v podmínkách speciálních škol, které navštěvují žáci s různým druhem i stupněm zdravotního postižení. Příspěvek představuje…
Speciální vzdělávání
1. 6. 2009 0x 13820x
Projekt Slovenský den
Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.
Speciální vzdělávání
8. 10. 2008 0x 27926x
Učíme se od předků – Stará řemesla
Ukázka projektové výuky vedoucí k netradičnímu a přitažlivému způsobu rozvoje profesionální orientace žáků s LMP prostřednictvím využití starých řemesel našich předků, konkrétních námětů a činností.
Zobrazeno 12 z 82 položek