Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (74)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 74 položek
Gymnaziální vzdělávání
25. 4. 2012 0x 9160x
Despotický Orient a řeckořímští demokratičtí otrokáři
Výukový projekt pro první ročníky a kvinty zaměřený na látku blízkovýchodních orientálních despocií, dálněvýchodních starověkých říší v Indii a Číně a řecké a římské antické dějiny. Cílem je vytvořit…
Gymnaziální vzdělávání
5. 12. 2011 0x 17094x
Atentát na Reinharda Heydricha a jeho důsledky
Text článku se soustředí hlavně na důsledky atentátu na Heydricha, vlastní atentát i doba před ním jsou zmíněny stručněji. Jde o blok 4 hodin, ve kterých se žáci zabývají složitostí doby i volby, jak…
Gymnaziální vzdělávání
23. 11. 2011 0x 21673x
HIMMELLAUDON! aneb dějiny psané písněmi
Příspěvek je scénářem stejnojmenného edukačního programu zaměřeného na dějiny Moravy, které jsou tu přibližovány prostřednictvím námětově souvisejících lidových písní a jejich průvodního komentáře.…
Gymnaziální vzdělávání
27. 10. 2011 1x 21033x
Kolonialismus konce 19. a počátku 20. století
Blok 5 hodin určený k zopakování dosavadních znalostí žáků o zámořských objevech a počátcích kolonialismu, seznámení se s pokračujícím obsazováním cizích území evropskými mocnostmi (důraz na jejich…
Gymnaziální vzdělávání
5. 10. 2011 0x 20290x
Tvorba rodokmenu s využitím ICT
Dějepis může na řadu žáků působit jako zajímavý obor, který se však jich osobně příliš netýká a je jim poněkud vzdálený. Tvorba rodokmenů se ale těší stále větší popularitě a tak je možné ji zařadit…
Gymnaziální vzdělávání
19. 8. 2011 0x 9661x
Opakování pojmů z období feudalismu
Článek popisuje jednu vyučovací hodinu s různými způsoby opakování obecných znaků feudalismu, které byly probrány v předchozích hodinách. Cílem je naučit žáky pracovat ve skupině, vnímat pojmosloví…
Gymnaziální vzdělávání
21. 3. 2011 0x 19862x
Virtuální hospitace - Dějepis: Ikonografie gotické architektury
Hodina je zaměřena na charakteristiku hlavních prvků a obsahů gotického umění, se zvláštním zřetelem na gotickou sakrální architekturu.
Gymnaziální vzdělávání
2. 3. 2011 0x 23005x
Druhá světová válka – opakujme si, abychom nezapomněli
Jedná se o blok hodin, ve kterých si prostřednictvím střídání různých metod a činností žáci zopakují hlavní události druhé světové války ve světě, v Evropě i u nás a doplní si další podrobnosti u…
Gymnaziální vzdělávání
24. 1. 2011 0x 18106x
Naši zmizelí sousedé – nezapomeňme!
Blok pěti hodin, ve kterých se žáci postupně seznámí s židovskou problematikou, zejména pro dobu druhé světové války v Evropě, v ČSR i v regionu. Střídají se činnosti ve skupinách se samostatnou…
Gymnaziální vzdělávání
8. 11. 2010 4x 33579x
Virtuální hospitace - Dějepis: Úvod do tématu ŠOA
Vstupní dvouhodinovka do tématu ŠOA. Ve výuce se pracuje s deníkem a básní J. Ortena a autentickými texty terezínských dětí pomocí metody dramatické výchovy – živých obrazů.
Gymnaziální vzdělávání
28. 7. 2010 0x 25078x
Aktivita: Vánoce stokrát jinak
Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších rituálů v…
Gymnaziální vzdělávání
26. 4. 2010 0x 12144x
Národ a jeho smysl
Materiál je inspirací pro práci ve společenskovědním semináři. Obsahuje texty o roli národa, jeho smyslu a úloze ve společnosti. Nabízí metodu práce s těmito dokumenty.
Zobrazeno 12 z 74 položek