Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (33)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 33 položek
Předškolní vzdělávání
2. 11. 2011 1x 61133x
Kopu, kopu brambory
Brambory jako snadno dostupný materiál dávají všem pedagogům i maminkám možnost využít je při nejrůznějších prožitkových činnostech. Blok je ještě navíc rozšířen o práci s hlínou.
Předškolní vzdělávání
5. 4. 2011 0x 14557x
Taktilní vnímání a jeho rozvoj
Taktilní vnímání je smyslovým vnímáním. Na první pohled by se mohlo zdát, že je hmat pro rozvoj dítěte nepodstatný, ovšem uvědomíme-li si, že u rozvoje osobnosti dítěte je třeba postihnout ve cvičení…
Předškolní vzdělávání
3. 9. 2010 0x 19835x
Dramatizace pohádky Ošklivé káčátko
Tento článek obsahuje soubor 23 dramatických her a činností motivovaných pohádkou Hanse Christiana Andersena „Ošklivé káčátko“. Může dobře sloužit jako zásobník her pro učitelky v mateřských školách,…
Předškolní vzdělávání
4. 8. 2010 0x 21576x
Pracovní techniky
Článek je didaktickou pomůckou pro pedagogy v mateřských školách. Pomocí uvedených technik lze u dětí předškolního věku rozvíjet jemnou motoriku, estetické a environmentální vnímání a kooperaci mezi…
Předškolní vzdělávání
19. 5. 2010 1x 24943x
Dramatika – pocitové hry
Dramatika – pocitové hry je zásobník několika dramatických her a slouží jako didaktická pomůcka pro učitelky v mateřských školách. Hry se dají různými způsoby obměňovat podle toho, jak potřebujeme…
Předškolní vzdělávání
14. 5. 2010 1x 59868x
Výtvarné inspirace
Výtvarné inspirace jsou didaktickou pomůckou pro pedagogy v mateřských školách. Jejich pomocí lze u dětí předškolního věku rozvíjet jemnou motoriku, estetické vnímání a vzájemnou kooperaci. Všechny…
Předškolní vzdělávání
19. 11. 2009 0x 45687x
Byla jedna slepička
Různorodé činnosti motivované obdobím Velikonoc. Děti objevují krásy probouzející se přírody z dlouhého zimního spánku, pestrobarevnost jara, zvyky a obyčeje Velikonoc.
Předškolní vzdělávání
23. 1. 2009 0x 8212x
Návštěva galerie
Krátký integrovaný blok nabízí námět jak společně s dětmi zrealizovat návštěvu galerie. Děti se zúčastnily polodenního výletu s cílem získat nové poznatky návštěvou Anežského kláštera, pozorováním…
Předškolní vzdělávání
21. 1. 2009 0x 9745x
Výtvarně dramatický projekt
Ukázka výtvarně dramatického projektu motivovaného velmi oblíbenou knížkou pro děti Příhody včelích medvídků od J. Kahouna.
Předškolní vzdělávání
20. 1. 2009 1x 45343x
Na skok u indiánů
Na skok u indiánů v EKO ateliéru. Zásobník nápadů doplněný o pestrou fotodokumentaci.
Předškolní vzdělávání
12. 12. 2008 0x 21942x
V říši skřítků
Náměty a zajímavé činnosti na pohádkové téma Rej skřítků, zrealizované k příležitosti svátku dětí 1. června. Děti prostřednictvím pohádek a příběhů prožily dva týdny v říši skřítků, kde získaly nové…
Předškolní vzdělávání
15. 5. 2008 0x 23543x
Podzim
Prezentace tematického celku obsahuje vhodné činnosti k tématu podzim; vychází z prožitků dětí.
Zobrazeno 12 z 33 položek