Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (30)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 30 položek
Gymnaziální vzdělávání
17. 12. 2008 0x 14452x
Reflexy a pozornost
Máte postřeh, nebo si sedíte na vedení? Tento příspěvek obsahuje několik praktických námětů, jak si ověřit svojí pozornost a reflexy.
Gymnaziální vzdělávání
22. 9. 2008 0x 10505x
Oko
Příspěvek obsahuje kompletní návod na dvouhodinové praktické cvičení z Biologie člověka zaměřené na zrakové ústrojí.
Gymnaziální vzdělávání
17. 9. 2008 0x 10011x
Mikroskop z kapky vody
Tento experiment se zabývá pozorováním mikroorganismů žijících ve vodě. K realizaci pokusu je použit mikroskop vytvořený z kapky vody. V článku je vysvětlen princip celého jevu z hlediska geometrické…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 13919x
Tvorba komiksu o houbách
Projekt Tvorba komiksu o houbách integruje ICT do hodin biologie. Žáci se v jeho průběhu naučí používat digitální přístroj při fotografování jedovatých i jedlých hub a zpracovávat snímky na počítači.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16887x
Přírodovědná praktika
Zařazení předmětu Přírodovědná praktika do ŠVP reaguje na nutnost zvýraznit praktické činnosti v přírodovědných předmětech (Fyzice, Biologii, Chemii).
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16252x
Přírodovědný stacionář
Příklad pětidenního kurzu, během něhož žáci zpracovávají úkoly z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu týkající se biotopu dané oblasti, místního klimatu atd.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 14244x
Výchova k manželství a rodičovství
Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16868x
Ekologický kurz Ekologie v regionu
Základní náplní kurzu Ekologie v regionu jsou zejména praktické činnosti spojené s poznáváním brněnského regionu. Žáci mají možnost prakticky se seznámit s botanickými a zoologickými pozorováními,…
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 0x 19075x
Přírodovědná cvičení
Sledovaný příklad dobré praxe ukazuje nově pojaté zařazení tradičních laboratorních cvičení z fyziky, biologie a chemie do ŠVP a následně do výuky.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 20034x
Země, Voda, Oheň, Vzduch
Vyučovací předmět Přírodověda je integrovaný předmět se vzdělávacím obsahem uspořádaným do tematických okruhů – hmota, země, voda, vzduch, oheň a energie. Žáci v něm rozvíjí dovednost vytvářet a…
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 12863x
Starám se o svoji řeku
Žáci se během projektu seznamují s okolní flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a s celkovou funkcí krajiny. Poznávají složitou propojenost přírodních systémů a vnímají, že narušení jedné složky…
Gymnaziální vzdělávání
5. 8. 2008 0x 7589x
Komentovaný soubor vybraných biologických preparátů
Článek informuje o obsahu e-learningového kurzu „Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů“ a možnostech jeho využití ve výuce středoškolské biologie.
Zobrazeno 12 z 30 položek