Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (23)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 23 položek
Základní vzdělávání
22. 4. 2011 9x 39589x
John Clever a říše Souměrnosti
Žáci společně s dobrodruhem Johnem Cleverem objevují tajemství osové souměrnosti. V příspěvku najdete návrh členění tématu Osová souměrnost do 11 vyučovacích hodin, stanovené cíle, návrh aktivit pro…
Základní vzdělávání
30. 3. 2011 0x 12536x
Využití dynamické geometrie při výuce v 7. ročníku základní školy
V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 7. ročníku ZŠ na třech…
Základní vzdělávání
24. 2. 2011 0x 41822x
Využití dynamické geometrie při výuce v 6. ročníku základní školy
V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 6. ročníku ZŠ na dvou…
Základní vzdělávání
18. 10. 2010 2x 17201x
Pythagorova věta metodou CLIL
Příspěvek je věnován propojení matematiky a německého jazyka, tématem je Pythagorova věta a základem výuky je metoda CLIL. Jedná se o blok pěti vyučovacích hodin a je určen žákům 7. třídy nebo…
Základní vzdělávání
17. 12. 2009 0x 15654x
Přírodní učebna – měření délky
Žáci se v přírodní učebně učí měřit pomocí různých měřidel a učí se odhadovat vzdálenosti.
Základní vzdělávání
30. 6. 2008 0x 11952x
Kruh a válec ve slovních úlohách
Příspěvek obsahuje osm slovních úloh zaměřených na využití znalostí o kruhu a válci. Každá slovní úloha obsahuje navíc informace a úkoly související s jiným oborem nebo průřezovým tématem.
Základní vzdělávání
1. 4. 2008 0x 23820x
Geometrie a architektura
Projekt ve výuce matematiky v sekundě osmiletého gymnázia (odpovídá 7. ročníku ZŠ). Využití souměrností v architektuře. Konkrétním výstupem projektu jsou individuální práce z barevného papíru a…
Základní vzdělávání
15. 1. 2008 0x 11641x
Hrad
Skupinová výuka v hodinách matematiky
Základní vzdělávání
13. 11. 2007 0x 13710x
Problémové úlohy v matematice
Zkušenosti s problémovými úlohami v matematice a s jejich uplatněním ve výuce na základní škole.
Základní vzdělávání
19. 2. 2007 0x 10523x
Pythagorova věta a osa úsečky
V článku jsou obsaženy zajímavé příklady na Pythagorovu větu a osu úsečky.
Základní vzdělávání
29. 8. 2005 0x 26532x
Geometrické rozcvičky
V příspěvku je popsáno několik rozcviček s geometrickou tematikou. Ke všem rozcvičkám je připojen komentář, jak s úlohami pracovat a jak je při výuce matematiky použít.
Zobrazeno 12 z 23 položek