Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (22)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 22 položek
Základní vzdělávání
24. 4. 2008 0x 9174x
Integrace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura
Pracovní listy s metodikou pro výuku komunikace a slohu s integrací OSV pro 6. ročník.
Základní vzdělávání
11. 4. 2008 0x 9184x
Skrytá tvář autorky detektivek
Příspěvek je příkladem jednoho z možných zpracování testových úloh, které byly použity v mezinárodním šetření čtenářské gramotnosti známém jako PISA, organizovaném v roce 2000 OECD. Nabízíme ho…
Základní vzdělávání
12. 3. 2008 0x 11760x
Was sagen die Sagen – Co vypovídají pověsti
Mezinárodní projekt eTwinning využívá literární formu komiksu pro zpracování regionálních pověstí města a nejbližšího okolí. Je realizovaný v německém jazyce. Žáci vyhledávají regionální pověsti,…
Základní vzdělávání
21. 1. 2008 0x 19231x
Ohebné slovní druhy
Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým.
Základní vzdělávání
9. 11. 2007 0x 13639x
Památky UNESCO očima žáků
Příspěvek popisuje propojení vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ prostřednictvím projektové výuky. Žáci jsou zde motivováni vlastním prožitkem, komunikují v týmech, pořizují, shromažďují a analyzují…
Základní vzdělávání
2. 10. 2007 0x 9564x
Krátké prózy 2. poloviny 20. století - Hrabal, Ajvaz
Příspěvek je zaměřen na osobnostní a sociální výchovu. Týká se poznávání lidí, vzájemných lidských odlišností a hledání a hodnocení těchto odlišností.
Základní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 14595x
Pomluva
Pomocí vstupování do rolí rozvíjení sociální inteligence žáků.
Základní vzdělávání
4. 6. 2007 0x 9198x
Papiertheater
Využití metody k motivaci a k zamyšlení nad problematikou "zapomenutých dětí", následná diskuse, zapojení dramatických prvků, malování a vytváření jednoduchých kulis. Tvorba vlastních příběhů.
Základní vzdělávání
14. 3. 2005 0x 13798x
Gramatika - jazykový prostředek k ústní i písemné komunikaci na 1. stupni ZŠ
Gramatika je prostředkem vedoucím k řečovým dovednostem, z něhož se nesmí stát hrozba. Na I. stupni ZV se musí zprostředkovat nenásilně, zejména v těsné souvislosti s poslechem, mluvením i psaním.…
Základní vzdělávání
7. 9. 2004 2x 23076x
Mediální výchova – inspirace k realizaci
Autor předkládá inspirativní návrhy k rozvinutí mediální gramotnosti a realizaci průřezového tématu Mediální výchova v praxi škol.
Zobrazeno 12 z 22 položek