Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (21)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 21 položek
Gymnaziální vzdělávání
4. 12. 2008 0x 13214x
Neviditelná špejle
Pomocí velmi jednoduchých pomůcek lze demonstrovat úplný odraz světla, a „zneviditelnit“ tak špejli ve zkumavce.
Gymnaziální vzdělávání
8. 4. 2008 0x 14164x
Hloubka ostrosti
Dva jednoduché experimenty zaměřené na demonstraci důležité vlastnosti optického zobrazení: hloubku ostrosti.
Gymnaziální vzdělávání
21. 3. 2008 0x 18243x
Měření vlnové délky světla
Laboratorní práce zaměřená na určení vlnové délky světla laserového ukazovátka.
Gymnaziální vzdělávání
7. 3. 2008 0x 15714x
Difrakce na štěrbině a na mřížce
Několik jednoduchých experimentů, které pomohou pochopit difrakci světla.
Gymnaziální vzdělávání
27. 2. 2008 0x 22246x
Princip činnosti kondenzátoru
Pochopit princip činnosti kondenzátoru je v současné době, kdy používáme řadu elektronických přístrojů, nutné. Jednoduchý experiment může princip činnosti kondenzátoru objasnit velmi názorně.
Gymnaziální vzdělávání
24. 1. 2008 0x 13977x
Postříbření začazené lžičky
Příspěvek popisuje návod na část vyučovací hodiny, během níž žáci prokáží porozumění základním zákonům optiky. Experiment je též vhodný pro ujasnění pojmů smáčivost - nesmáčivost kapalin.
Gymnaziální vzdělávání
18. 12. 2007 0x 20066x
Nedokonalost lidského oka
Vnímání spojitého pohybu obrázků na filmovém plátně v kině nebo na televizní obrazovce je umožněno tzv. setrvačností lidského oka. Pomocí jednoduché pomůcky lze tuto vlastnost oka demonstrovat.
Gymnaziální vzdělávání
7. 12. 2007 0x 15494x
Vedení elektrického proudu vodnými roztoky látek
Popis pokusu, kterým ověřujeme schopnost různých roztoků vést elektrický proud.
Gymnaziální vzdělávání
14. 3. 2006 0x 16018x
Zmagnetování radiátorů ústředního topení
Pokus, při kterém žáci ověřují působení magnetického pole Země na předměty z feromagnetických látek.
Zobrazeno 12 z 21 položek