Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „voda“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (32)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 32 položek
Odborné vzdělávání
7. 2. 2011 0x 17350x
Ekologie – vliv chemických látek na životní prostředí
Příspěvek je určen žákům středních škol, kde se ekologie učí stručně jako součást chemie. Navazuje na autorovu publikaci Základy středoškolské chemie, lze jej ale využít i bez ní.
Odborné vzdělávání Spomocník
6. 1. 2011 0x 18777x
Voda a vzduch
Jedná se o třetí díl seriálu článku Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života. Článek obsahuje zadání kratší verze úlohy č. 1–17 a zadání širší verze úlohy č. 1–17 včetně uvedení…
Předškolní vzdělávání
10. 8. 2010 0x 126923x
Pokusy pro předškoláky
V textu jsou uvedeny pokusy vhodné již pro děti předškolního věku. Pro přehlednost jsou rozděleny do několika kategorií – Vlastnosti věcí kolem nás, Proměny, Voda, Vzduch, Světlo a tma, Lidské tělo,…
Základní vzdělávání
18. 6. 2010 2x 15618x
Přírodopis s Ferdou Mravencem
Efektivnější výklad o vodních bezobratlých pomocí dětské publikace Ondřeje Sekory – Knížka Ferdy Mravence.
Základní vzdělávání
10. 2. 2010 1x 18604x
Domácí ekologie
Šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí začíná na konci našich paží. To, co můžeme plně ovlivňovat, je naše domácnost a to, jak v ní hospodaříme. Co s věcmi, které dosloužily? Hezká hra je:…
Základní vzdělávání
7. 12. 2009 0x 51671x
Montessori: Projekt Voda
Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Voda realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Žáci v rámci projektu procvičují čtení, psaní, gramatiku, počítání, sestavují příběhy, dopisy a…
Základní vzdělávání
16. 4. 2009 0x 16580x
Co si znečistíme, to si vypijeme
Žáci se v tomto projektu seznámí s tím, jak pracuje čistička odpadních vod. Najdou nějakou ve svém nejbližším okolí a uspořádají tam exkurzi. Poté co zjistí, že je velkým problémem znečištění…
Základní vzdělávání
15. 4. 2009 1x 20013x
Globální problémy Země – voda
Celoškolní projekt „Voda" přispívá k naplňování prevence proti šikaně, klíčovým kompetencím a výuce průřezových témat.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 78698x
Ekologická katastrofa Aralského jezera
Proč Aralské jezero vysychá? Jak jsou ovlivněny životy místních obyvatel? Lze tuto katastrofu zastavit? Nebo zmizí jezero z mapy Asie? Na tyto a jiné otázky naleznou žáci odpověď v hodinách popsaných…
Gymnaziální vzdělávání
1. 9. 2008 0x 12235x
Poklady hlubin
Článek představuje dvě vyučovací hodiny zaměřené na téma moří a oceánů. V první hodině si žáci zopakují, co o mořích a oceánech vědí, a případně si doplní vědomosti. Ve druhé hodině se pak věnují…
Základní vzdělávání
9. 6. 2008 0x 26421x
Voda na zemi
Článek představuje vyučovací hodinu zaměřenou na globální problém nedostatku pitné vody ve světě. Žáci se prostřednictvím rolové hry seznámí s tím, jaké problémy mají vybrané země světa s přístupem k…
Základní vzdělávání
9. 4. 2008 0x 24962x
Voda
V mezipředmětovém tematickém bloku s názvem Voda jsme se s žáky zaměřili na vodu jako jednu ze základních složek života, na podoby vody a na rozmístění vody na naší zemi.
Zobrazeno 12 z 32 položek