Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (29)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 29 položek
Gymnaziální vzdělávání
29. 11. 2018 1x 5390x
Učebnice anglického jazyka – zábava, nebo promarněná příležitost? Část 2.
Článek představuje druhou část textu, jehož ústředním tématem je analýza, která zjišťuje, jaké příležitosti poskytuje učebnice New English File (2005–2008) pro rozvoj vědomostí, schopností a postojů…
Základní vzdělávání
12. 11. 2015 0x 3156x
Svět v jednom dni – rozvojová témata v projektových dnech pro 1. a 2. stupeň ZŠ
Krátká informace o publikacích pro výuku projektových/tematických dnů na 1. a 2. stupni ZŠ, které se věnují námětům pro mezinárodní dny s rozvojovou tematikou.
Gymnaziální vzdělávání
26. 3. 2010 1x 15059x
Trochu jinak o Evropském parlamentu
Evropský parlament je jednou ze základních institucí EU. Povědomí o něm a jeho činnosti je však minimální. Proto je tu interaktivní flashová prezentace Evropský parlament v patnácti kapitolách, která…
Základní vzdělávání
5. 9. 2009 0x 12885x
Nejrozšířenější jazyky
Po brainstormingu na téma jazyky, kterými se nejčastěji na světě mluví, se žáci seznámí s 50 nejrozšířenějšími jazyky a zeměmi, ve kterých se těmito jazyky mluví. Na mapě světa lokalizují tyto země.
Gymnaziální vzdělávání
5. 6. 2009 0x 15343x
Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních gymnázií
Příspěvek přináší zkušenosti se zpracováním průřezových témat ve ŠVP v pilotních gymnáziích.
Gymnaziální vzdělávání
7. 7. 2008 0x 13742x
Co je to vlastně Evropa?
Zamyšlení nad podstatou Evropy, na tím, co ji utváří, co mají její státy společného apod. - formou praktické činnosti žáků.
Speciální vzdělávání
14. 4. 2008 0x 15054x
Projekt – Den Evropy
Celoškolní projekt Den Evropy realizuje průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jeho cílem je rozšířit dosavadní znalosti žáků o Evropské unii, seznámit je s její…
Základní vzdělávání
21. 3. 2008 0x 12461x
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily…
Gymnaziální vzdělávání
16. 2. 2007 0x 12196x
Svědectví pamětníků
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro…
Gymnaziální vzdělávání
16. 2. 2007 0x 15243x
Holocaust Romů - práce s příběhem Jaroslava Heráka
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro…
Gymnaziální vzdělávání
2. 1. 2007 0x 12157x
Co se stalo na pláži Carcavelos?
Cílem aktivity je rozvíjet u žáků schopnost kritického nadhledu vůči mediálnímu působení. Aktivitu lze realizovat jako samostatnou hodinu Mediální výchovy nebo v rámci jiného předmětu (například…
Gymnaziální vzdělávání
27. 12. 2006 0x 12909x
Rozvojová spolupráce - pro a proti (integrace průřezového tématu VMEGS)
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Zobrazeno 12 z 29 položek