Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „tolerance“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (24)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 24 položek
Gymnaziální vzdělávání
27. 7. 2020 0x 9637x
Menšiny kolem nás
Publikace je věnována národnostním menšinám, které žijí na území České republiky. Seznamuje čtenáře s tematikou vývoje národnostních menšin na našem území ve 20. století i na počátku 21. století.…
Gymnaziální vzdělávání
21. 10. 2015 0x 14257x
Slavné dny pro SŠ: Den, kdy byl popraven Che Guevara
Žáci jsou aktivitou vedeni k uvědomění si, že jakákoli ideologie nepřipouštějící jinou alternativu vysvětlení nebo provedení nakonec z podstaty věci plodí násilí, netoleranci, perzekuci a často končí…
Základní vzdělávání
8. 1. 2015 1x 8032x
Jak na internet: Závislost na internetu
Stejně jako oheň i Internet je dobrý sluha, ale špatný pán. I na něm totiž může vzniknout závislost, která může mít významné devastující účinky na osobní život člověka i jeho okolí. Závislost na…
Základní vzdělávání
4. 12. 2014 1x 17509x
Kontroverzní témata ve výuce: Muslimky a nošení šátků
Zakázat muslimkám nosit šátky? K přiblížení situace muslimských žen využívá lekce modelové situace doplněné o fotografie ze zemí, kde je islám převládajícím náboženstvím. Dále pracuje se stručnými…
Odborné vzdělávání
10. 11. 2014 0x 12026x
Mezigenerační spolupráce
Aktivita je zaměřena na vyvození, objasnění a pochopení jednoho z principů fungování demokratické společnosti – principu vzájemné pomoci a spolupráce mezi adolescenty a seniory.
Speciální vzdělávání
27. 5. 2014 0x 17187x
Rizikové faktory v komunikaci
Článek se zaměřuje na rizikové faktory, které ovlivňují každou komunikaci. Tyto faktory popisuje v kontextu pedagogického působení a zdůrazňuje velikost jejich významu v prostředí tříd, kde se…
Základní vzdělávání
28. 4. 2014 0x 10495x
Čendeš/O Čendeš
Romská pohádka od Ivety Kokyové zaměřená na rozvoj čtenářských dovedností na ZŠ a pochopení významu tolerance.
Gymnaziální vzdělávání
13. 11. 2013 0x 9739x
Zakotvení programu Já a oni jsme my v Rámcových vzdělávacích programech
Vážení vyučující, představujeme vám publikaci Já a oni jsme my: Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek, kterou v roce 2012 vydalo In…
Gymnaziální vzdělávání
16. 10. 2013 0x 13612x
Projevy předsudků v chování v rámci školní třídy
Škola je jedním z mála míst, kde spolu lidé pocházející z odlišných kulturních zázemí a příslušející k různým národnostem a etnikům společně tráví poměrně mnoho času. Žáci a studenti jsou tak v první…
Neformální vzdělávání Spomocník
24. 3. 2011 0x 6166x
Hodnotové orientace - tolerance
Ptáte se, co dnešním dětem vadí? Zajímá Vás, co jsou ochotny tolerovat a co už ne? Odpovědi na tyto otázky hledejte v následujícím článku.
Gymnaziální vzdělávání
27. 5. 2010 0x 13957x
Aktivita: Ženy odjinud
Aktivita z publikace Dvakrát měř, jednou řež je vhodná k výuce multikulturní výchovy ve vyšších ročnících ZŠ a na SŠ. Pracuje s biografiemi žen z rozdílných kulturních prostředí.
Předškolní vzdělávání
9. 12. 2009 0x 8104x
Předškolní děti a dodržování základních lidských práv
Praktická ukázka práce s předškolními dětmi v oblasti dodržování lidských práv.
Zobrazeno 12 z 24 položek