Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Ženy odjinud
Odborný článek

Aktivita: Ženy odjinud

27. 5. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Dana Moree
Spoluautor
Petra Morvayová

Anotace

Aktivita z publikace Dvakrát měř, jednou řež je vhodná k výuce multikulturní výchovy ve vyšších ročnících ZŠ a na SŠ. Pracuje s biografiemi žen z rozdílných kulturních prostředí.

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří ji zažívají na vlastní kůži. Ne vždycky je však snadné se k takovým příběhům dostat. O to větší možnosti skýtají publikace, které tyto biografické příběhy zprostředkovávají. Takovou je i knížka Ženy odjinud od Pavly Frýdlové. S biografickými příběhy této knihy budeme pracovat.

Cíl: Získání představy o životních zkušenostech migrantů.

Forma práce: Domácí úkol, práce v malých skupinkách, samostatná práce – psaní eseje.

Pomůcka: FRÝBOVÁ, Pavla. Ženy odjinud. Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

Popis v krocích

Krok 1: Knížka Ženy odjinud obsahuje biografické příběhy deseti žen. Rozdělte třídu tak, aby vždy několik žáků nebo studentů dostalo za úkol přečíst si do příští hodiny jeden z těchto příběhů.

Krok 2: V další hodině rozdělte žáky do skupinek tak, aby v každé jeden žák reprezentoval jeden příběh z knihy. Požádejte žáky, aby si každý připravil cedulku se jménem ženy, kterou reprezentuje, a několik základních údajů o této postavě, které sám považuje za důležité.

Krok 3: Požádejte žáky, aby nejprve představili krátce svoji postavu a pak srovnávali příběhy jednotlivých žen z hlediska:

 • důvodu, proč se přistěhovaly do České republiky
 • profese, kterou dělají
 • toho, co mají v životě rády a co je rozčiluje
 • základních hodnot, které vyznávají atd.

Krok 4: Zadejte žákům za domácí úkol esej na téma „Můj vnitřní rozhovor s ženami odjinud”.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

s

 

m

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Moree

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Psychosociální aspekty multikulturality
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

FRÝDLOVÁ, Pavla. Ženy odjinud. Nakladatelství Lidové noviny, 2009.