Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „rvp pv“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Předškolní vzdělávání
14. 10. 2021 0x 3570x
Zamyšlení nad osobnostně orientovanou pedagogikou
Článek představuje zamyšlení nad tím, jakými směry by se v současné době i v budoucnosti mohlo ubírat předškolní vzdělávání a jak je k tomuto přistupováno při výuce studentů ve vysokoškolském…
Předškolní vzdělávání
24. 8. 2016 0x 13934x
Rámcový vzdělávací program pro PV
Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni…
Předškolní vzdělávání
12. 2. 2013 1x 18643x
Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte: Pohybové kompetence dítěte v předškolním věku
Tato ukázka nabízí, jak mohou učitelé mateřských škol uplatňovat pohybové činnosti v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, jak zapracovat tělesnou výchovu do školního kurikula…
Předškolní vzdělávání
24. 7. 2012 0x 9376x
Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice ŠVP a TVP PV
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
20. 7. 2012 0x 5823x
Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice RVP PV
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
18. 7. 2012 0x 12719x
Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
16. 7. 2012 0x 6232x
Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
11. 3. 2011 0x 12890x
Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
7. 3. 2011 0x 14445x
Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
23. 3. 2010 2x 21356x
Jak mateřské školy hodnotí RVP PV a jeho naplňování v praxi
V průběhu roku 2009 se ve VÚP uskutečnilo šetření mapující současnou situaci v mateřských školách. Formou dotazníků a ankety byly zjišťovány názory pedagogů na RVP PV, zkušenosti z jejich dosavadní…
Předškolní vzdělávání
4. 3. 2010 0x 16214x
Specifika tvorby ŠVP pro přípravné třídy základní školy
V příloze uveřejňujeme publikaci Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy, která vznikla ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze.
Předškolní vzdělávání
4. 3. 2010 0x 22346x
Manuál k přípravě ŠVP mateřské školy
V příloze uveřejňujeme Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, který publikoval Výzkumný ústav pedagogický v Praze.
Zobrazeno 12 z 18 položek