Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Rámcový vzdělávací program pro PV
Odborný článek

Rámcový vzdělávací program pro PV

24. 8. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
MŠMT

Anotace

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

Dne 11.8.2016 bylo ministrní školství Kateřinou Valachovou vydáno Opatření Č. j. MSMT-22405/2016-2. Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání RVP s účinností od 1.9.2016.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Čl. 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanoveními § 16, § 17 a § 19 zákona 82/2015 Sb. a ustanoveními § 34 až § 34b zákona 178/2016 Sb.,

mění

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vydaný opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005

Čl. 2

Text upraveného rámcového vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, je účinný v plném rozsahu od 1. září 2016 a je uveden v Příloze č. 1 tohoto opatření.

Čl. 3

Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 1. září 2017.

Čl. 4

Do doby uvedení školního vzdělávacího programu do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, upravuje škola podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných podle Rámcového vzdělávacího pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím potřebám dětí.

Čl. 5

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.září 2016

Kateřina Valachová, v.r.

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-pv?source=rss

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
479.49 kB
Dokument
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
pdf
288.09 kB
PDF
Opatření ministrně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MŠMT

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.