Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „plánování“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání Spomocník
29. 3. 2018 0x 4300x
Time management, studium a technologie – 2. díl
Druhý díl série pojednávající o postupech řízení pracovního času s orientací na studenty. Tento se věnuje aplikacím, které mohou s řízením pomoci. Jedná se o úvod do problematiky, kterou autor…
Základní vzdělávání Spomocník
26. 3. 2018 0x 5352x
Time management, studium a technologie – 1. díl
První ze dvou článků pojednávajících o postupech řízení pracovního času s orientací na studenty. Jedná se o úvod do problematiky, kterou autor zpracovává jako diplomovou práci.
Základní vzdělávání
19. 12. 2013 0x 12645x
Plánování a struktura CLIL hodin
Jedenáctá kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ v seriálu Implementace CLIL do české školy se věnuje plánování CLILu. Struktura hodiny CLIL vychází z charakteru integrované výuky a…
Základní vzdělávání
4. 6. 2013 0x 6903x
Zavedení CLILu ve škole
6. kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ se zaměřuje na kritéria, která musí každá škola zvážit, pokud se rozhodne zařadit výuku CLIL do svého vzdělávacího programu. V úvodu…
Základní vzdělávání
9. 5. 2012 0x 6264x
Making a telephone call (Zvukový záznam v Mojí sbírce)
Tento příspěvek reflektuje tři kroky práce s e-portfoliem – plánování, sebehodnocení a hodnocení. Cílem je naučit žáky říci několik vět o sobě a své rodině, rozumět otázkám na dané téma a na závěr…
Základní vzdělávání
3. 5. 2012 0x 9086x
Projekt Meine Schule
Cílem příkladu dobré praxe je zlepšit souvislý ústní i písemný projev žáků na dané téma a pracovat s Evropským jazykovým portfoliem v jeho online podobě. Prostřednictvím sebehodnocení a strategií v…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 7640x
Jak vytvářet reálné plány aneb Plánování pomáhá udržet výkon
Škola je stresující prostředí, které mnohdy vede k nadměrné pracovní zátěži. V běhu školních dní si mnohdy neuvědomujeme, že se dá jejím negativním vlivům čelit anebo alespoň eliminovat jejich dopad.…
Neformální vzdělávání Spomocník
28. 3. 2011 0x 7642x
Slabé a silné stránky řízení neziskovek
Výsledky dalšího dotazníkového šetření v rámci projektu Klíče pro život zaměřeného na kvalitu řízení celostátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží
Předškolní vzdělávání
10. 7. 2009 0x 16411x
Plánování učiva v předškolním vzdělávání
Autorka se v příspěvku zamýšlí nad jedním z možných přístupů k plánování obsahu předškolního vzdělávání. K prožitkovému učení využívá cíleně podněty z reálného, žákům blízkého prostředí.
Předškolní vzdělávání
2. 7. 2008 0x 12730x
Podmínky vzdělávání
Popis podmínek vzdělávání, které škola má a které vytváří. Popis vychází z analýzy konkrétních podmínek školy a závěrů vlastního hodnocení.
Základní vzdělávání
13. 12. 2007 0x 21690x
Projektový den
Cílem příspěvku je poskytnout informace a materiály využitelné při plánování a organizaci jednodenního celoškolního projektu.
Předškolní vzdělávání
26. 7. 2005 0x 30156x
Projektování, plánování v rámci třídního plánu
Jak si vytvořit integrovaný blok a jak s ním v TVP pracovat.
Zobrazeno 12 z 13 položek