Metodický portál / Odborné články

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Základní vzdělávání Spomocník
29. 3. 2018 0x 2950x
Time management, studium a technologie – 2. díl
Druhý díl série pojednávající o postupech řízení pracovního času s orientací na studenty. Tento se věnuje aplikacím,…
Základní vzdělávání Spomocník
26. 3. 2018 0x 3666x
Time management, studium a technologie – 1. díl
První ze dvou článků pojednávajících o postupech řízení pracovního času s orientací na studenty. Jedná se o úvod do…
Základní vzdělávání
19. 12. 2013 0x 9206x
Plánování a struktura CLIL hodin
Jedenáctá kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ v seriálu Implementace CLIL do české školy se věnuje…
Základní vzdělávání
4. 6. 2013 0x 5676x
Zavedení CLILu ve škole
6. kapitola příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ se zaměřuje na kritéria, která musí každá škola zvážit,…
Základní vzdělávání
9. 5. 2012 0x 5220x
Making a telephone call (Zvukový záznam v Mojí sbírce)
Tento příspěvek reflektuje tři kroky práce s e-portfoliem – plánování, sebehodnocení a hodnocení. Cílem je naučit žáky…
Základní vzdělávání
3. 5. 2012 0x 7574x
Projekt Meine Schule
Cílem příkladu dobré praxe je zlepšit souvislý ústní i písemný projev žáků na dané téma a pracovat s Evropským…
Základní vzdělávání
13. 12. 2011 0x 5871x
Jak vytvářet reálné plány aneb Plánování pomáhá udržet výkon
Škola je stresující prostředí, které mnohdy vede k nadměrné pracovní zátěži. V běhu školních dní si mnohdy…
Neformální vzdělávání Spomocník
28. 3. 2011 0x 6357x
Slabé a silné stránky řízení neziskovek
Výsledky dalšího dotazníkového šetření v rámci projektu Klíče pro život zaměřeného na kvalitu řízení celostátních…
Předškolní vzdělávání
10. 7. 2009 0x 15449x
Plánování učiva v předškolním vzdělávání
Autorka se v příspěvku zamýšlí nad jedním z možných přístupů k plánování obsahu předškolního vzdělávání. K prožitkovému…
Předškolní vzdělávání
2. 7. 2008 0x 11338x
Podmínky vzdělávání
Popis podmínek vzdělávání, které škola má a které vytváří. Popis vychází z analýzy konkrétních podmínek školy a závěrů…
Základní vzdělávání
13. 12. 2007 0x 17470x
Projektový den
Cílem příspěvku je poskytnout informace a materiály využitelné při plánování a organizaci jednodenního celoškolního…
Předškolní vzdělávání
26. 7. 2005 0x 28589x
Projektování, plánování v rámci třídního plánu
Jak si vytvořit integrovaný blok a jak s ním v TVP pracovat.
Zobrazeno 12 z 13 položek