Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „participace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Základní vzdělávání
14. 12. 2016 0x 5163x
Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát
Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených…
Základní vzdělávání
11. 4. 2013 0x 7887x
Participace dětí
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je…
Gymnaziální vzdělávání
7. 2. 2013 0x 6003x
Poznání vlastních politických postojů
V průběhu lekce si žáci vyčíslí skóre, které představuje jejich politický postoj. Učiní tak na základě zodpovězení otázek uvedených v Dotazníku postojů ke změně. Žáci poznají své osobní preference.…
Gymnaziální vzdělávání
30. 1. 2013 0x 6568x
Jak projevit nesouhlas
Jaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.
Gymnaziální vzdělávání
28. 1. 2013 0x 5488x
Kdo a co má vliv na mé rozhodnutí
Jak probíhá proces rozhodování. Jaký je rozdíl v rozhodnutí v dnešní době a v době diktatury.
Základní vzdělávání
22. 11. 2012 0x 7639x
Veřejná politika
Co znamená pojem veřejná politika, struktura obce a obecního úřadu.
Gymnaziální vzdělávání
7. 11. 2012 0x 7859x
Pískovna
Lekce je simulací grantového řízení na využití určité lokality (zde "Pískovny"). Tři skupiny žáků představují ekology, podnikatele, propagátory volnočasových aktivit. Jednotlivé skupiny připravují…
Základní vzdělávání
5. 11. 2012 0x 8519x
Model politického cyklu
V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení problému prostřednictvím modelu politického cyklu, pochopí, v čem spočívá podstata politického problému, na konkrétních příkladech analyzují, jak…
Neformální vzdělávání Spomocník
31. 8. 2012 1x 7993x
Tohle se pionýrům opravdu povedlo
<p align="left"> Participace – fráze? Neuskutečnitelný sen? Zaklínadlo pro hodnotící komise? Nebo dokonce skutečná šance pro účast mladých lidí na tom, co se jich opravdu týká?</p>
Neformální vzdělávání Spomocník
27. 8. 2012 1x 7981x
Je důležité stavět na pravdě
<p> Jedním z patronů soutěže Brána k druhým je šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery, který nám poskytl rozhovor. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizátorem je…
Neformální vzdělávání Spomocník
30. 4. 2012 0x 3713x
Neváhejte a pomáhejte
<p> Cílem státní politiky v oblasti participace je vytvářet podmínky a širokou nabídku zapojení mladé generace do veřejného a společenského života.</p>
Neformální vzdělávání Spomocník
1. 4. 2012 0x 5450x
Brána k druhým se otevírá
"Všichni sedíme ve velkém divadle světa: cokoli se zde děje, dotýká se všech." Jan Amos Komenský
Zobrazeno 12 z 18 položek