Odborný článek

Jak projevit nesouhlas

30. 1. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.)

Anotace

Jaká byla motivace nesouhlasit s oficiálními názory v období diktatury. Jaká rizika neslo projevit svůj názor. Jaký je význam nesouhlasu dnes.

1) Studenti si představí následující situaci: Právě ve škole vešel v platnost nový školní řád, kde se mimo jiné říká, že studenti jsou o velké přestávce povinni chodit dokola po chodbě a svačit.Pokud chcete, můžete sehrát malé divadlo a předstírat, že se taková věc na vaší škole právě stala. Studenti se tak do situace lépe vžijí a budou motivováni ji řešit.

2) Použijte metodu brainstormingu a zeptejte se studentů, co všechno by mohli udělat, když s nařízením nesouhlasí? Např. sepsat petici, stávkovat, napsat otevřený dopis řediteli, změnit školu apod. Všechny nápady sepište.

3) Společně doplňte, co všechno může dnes člověk dělat, když s něčím nesouhlasí? Pro ilustraci si vymyslete nějakou konkrétní situaci, např. Vláda vydala nařízení, že do všech nákupních center mají přístup lidé od 21 let.

4) Nyní nechte studenty určit, který z napsaných nápadů by byl za hranicí nebo na hranici zákona, tj. co už by nebyl legální protest (např. vloupání do oblíbeného nákupního centra)

5) Rozdejte studentům pracovní list Formy nesouhlasu.Studenti s ním budou pracovat ve skupinách (po 2 - 5). Studenti se snaží představit, jak žili lidé v roce 1980 a jakými způsoby tenkrát mohli vyjadřovat nesouhlas. Pokud by to pro studenty bylo těžké, můžete si nejdříve tehdejší situaci více přiblížit, přečíst úryvek z knihy, která popisuje onu dobu apod. Také situace či jména z pracovního listu nemusí být studentům srozumitelná, proto si situace nejdříve společně projděte a případně vysvětlete.

6) Na závěr si srovnejte možnosti, jak projevit nesouhlas v dnešní době a jak tomu bylo v době totality. Následuje společná diskuze nad otázkami k reflexi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
44.92 kB
Dokument
Cirkus totality - Formy nesouhlasu

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.)

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence sociální a personální
  • přizpůsobuje se měnícím se životním a pracovním podmínkám a podle svých schopností a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list Formy nesouhlasu.