Odborný článek

Pískovna

7. 11. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
JOB o. s.

Anotace

Lekce je simulací grantového řízení na využití určité lokality (zde "Pískovny"). Tři skupiny žáků představují ekology, podnikatele, propagátory volnočasových aktivit. Jednotlivé skupiny připravují projekt na využití dané lokality ve formě prezentace. Čtvrtá skupina žáků představuje grantovou komisi, která následně vybírá projekt, jemuž by přidělila grant.

Cíl

 • Žáci simulují průběh navrhování projektu a grantového řízení.
 • Žáci argumentují a zároveň naslouchají argumentům druhých.
 • Žáci reflektují svou komunikační činnost v průběhu aktivity.
 • Žáci vytváří projektový  záměr dle role skupiny, jež zastupují.

1. krok: Lektor vysvětlí cíle a průběh (jednotlivé kroky) aktivity. Během lekce může využít prezentaci (viz příloha).

 

2. krok: Účastníci se rozdělí na 4 skupiny.

a) grantová komise

b) zástupci ekologů

c) zástupci podnikatelů

d) zástupci propagátorů volnočasových aktivit pro děti

 

3. krok: Instrukce pro účastníky: Stali jste se účastníky otevřeného grantového řízení na využití „Pískovny“ (pozn.: místo pískovny může být /by mělo být/ využito jiné lokality, která je známá všem účastníkům simulace). Vaše zájmové skupiny mají za úkol připravit svůj projektový záměr pro využití „pískovny“. Grantová komise bude udělovat jedinému záměru 50 milionů Kč. Na přípravu máte 30 – 40 minut. Připravte prezentaci svého záměru před výběrovou komisí. Můžete si připravit obrazové, textové pomůcky apod., aby byla vaše prezentace poutavá a dobře ukazovala vaše záměry s danou lokalitou. Musíte ve svém záměru respektovat „roli“ ekologů, podnikatelů apod. Podmínkou je, že se prezentace musí aktivně (verbálně) zúčastnit všichni členové skupiny. Zástupci výběrové komise si zvolí předsedu a budou v čase přípravy sepisovat návrhy kritérií pro výběr vítězného záměru a před uskutečněním prezentací si každý sám zapíše pořadí prvních 3 – 5 kritérií, podle kterých bude doporučovat projekty. Tato informace bude „tajná“ a neměli by ji sdílet ani členové komise navzájem.

 

4. krok: Příprava prezentací a kritérií výběru.

 

5. krok: Vlastní simulace – jednotlivé skupiny (za přítomnosti ostatních zájmových skupin) přistupují před grantovou komisi a prezentují svůj záměr s lokalitou „pískovny“. Po skončení každé prezentace následuje krátká porada grantové komise, jejím cílem je domluvit se, jestli chtějí někteří členové komise položit doplňující otázky (pozn. domluva pobíhá jako za zavřenými dveřmi, ale sledují ji diváci - účastníci grantového řízení), komise může položit max. 2 otázky, na které zástupci dané skupiny bezprostředně odpovídají.

 

6. krok: Každá skupina může ještě jednou zalobovat pro svůj projektový záměr, a to tím, že sepíše a následně přečte max. 2minutovou závěrečnou řeč, ve které vyzdvihne přednosti svého záměru v protikladu k ostatním prezentovaným projektům.

 

7. krok: Každý ze členů výběrové komise zveřejní svá kritéria pro výběr a na jejich základě vysvětlí, kterému projektu a proč dává přednost. Předseda komise spočítá hlasy a vyhlásí vítěze, popř. výsledek grantového řízení. (pozn. Může se stát, že hlasy budou nerozhodné, popř. členové komise nebudou schopni rozhodnout – málo informací apod.)

 

8.   krok: Následuje reflexe simulace a celé aktivity.

a) Jaké to bylo? (pocity, dojmy)

b) Byla dodržena pravidla a role?

c) Jak komise rozhodla, jaká kritéria byla rozhodující?

d) Které dovednosti jsme rozvíjeli?

e) Jaká doporučení byste dali pro realizaci tohoto projektu s dalšími žáky?

Reflexe

Hodnocení

 • prezentace jednotlivých skupin
 • stanovení kritérií grantovou komisí

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
609.38 kB
Prezentace
Pískovna - prezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
JOB o. s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Formy participace občanů v politickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

dataprojektor, flipové papíry + fixy