Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „kompetence komunikativní“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18327x
ICT v českém jazyce
Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je ukázat integraci části vzdělávacího obsahu ICT do předmětu Český jazyk a literatura.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17506x
Úvod do dalšího cizího jazyka
Jazyková propedeutika je novým volitelným předmětem, jehož zařazení do výuky má připravit žáky na život v mnohojazyčné evropské společnosti a na celoživotní učení se cizím jazykům.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18098x
Výuka češtiny pro cizince
Příklad dobré praxe přináší ukázky práce s žáky jiných národností při výuce češtiny mimo hodiny českého jazyka a literatury.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18767x
Výchova k manželství a rodičovství
Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 9534x
TV v maturitním ročníku
Projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností získaných během předchozího studia TV a jejich využití v nových vybraných aktivitách i sportech. Dále umožní žákům poznat prostředí jiných…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 16495x
Tvorba komiksu o houbách
Projekt Tvorba komiksu o houbách integruje ICT do hodin biologie. Žáci se v jeho průběhu naučí používat digitální přístroj při fotografování jedovatých i jedlých hub a zpracovávat snímky na počítači.
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 2x 24034x
Estetická výchova
Příklad dobré praxe sleduje předmět Estetická výchova z pohledu výtvarného oboru. Představuje koncepci vybraných společných teoretických hodin a realizaci na ně navazujících výtvarných lekcí.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16321x
Školní televize
Žáci se díky práci ve školní televizi seznamují s využitím mediální výchovy a multimédií ve výuce.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 9019x
Jak žili moji předkové
Smyslem tohoto projektu je ukázat, jak je možné žáky naučit pracovat samostatně s historickou informací a efektivně využívat ICT ke zpracování a prezentaci svých poznatků.
Zobrazeno 9 z 9 položek