Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „empatie“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (19)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 19 položek
Předškolní vzdělávání
17. 12. 2010 0x 21552x
Rozvíjíme empatii u dětí předškolního věku
Cílem celku je rozvíjet empatii a prosociální chování, podpořit u dětí uvědomování si vlastních emocí a jejich vyjadřování. Celek napomáhá rozvoji vztahů ve skupině a rozvoji emocionálního cítění,…
Odborné vzdělávání Spomocník
28. 8. 2009 1x 7344x
Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli
PDP popisuje využití a střídání různých výukových metod při hodině Kultury osobního projevu. U žáků jsou rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence k řešení…
Základní vzdělávání
30. 6. 2009 0x 11059x
Poselství z minulosti – polidštění Cyrila, Metoděje a mistra Jana – jejich stopy v našem okolí, indicie
Výchova k toleranci směřuje k formování postojů, odbourání předsudků a stereotypů. Předkládaný příspěvek si klade za cíl pomoci žákům uvědomit si, jak je důležité respektovat názory ostatních a…
Základní vzdělávání
16. 7. 2008 0x 24156x
Interaktivní hry – identifikace a vcítění
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na schopnost identifikace s druhými a vcítění se.
Základní vzdělávání
31. 3. 2008 0x 10285x
Jak se z žáků stali adoptivní rodiče
V tomto příspěvku chceme na zcela konkrétním příkladě ukázat, že činnost žákovského parlamentu nemusí být jen formální, ale že i dnešní děti jsou schopny empaticky, zodpovědně a velmi účinně jednat a…
Předškolní vzdělávání
10. 12. 2007 0x 11426x
Tradice a vyzkoušené rituály
Příspěvek uvádí příklady posilování prosociálního chování a rozvoje komunikativních dovedností dětí v mateřské škole.
Základní vzdělávání
23. 11. 2006 0x 19410x
Čaroděj zeměmoří
<i>Čaroděj zeměmoří</i> volně navazuje na aktivitu <i>Johanna - z pekla do ráje</i>. Může být použita zcela samostatně a nemusí být spojována s projekcí filmu. Prostřednictvím interaktivní hry si…
Zobrazeno 12 z 19 položek