Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Tradice a vyzkoušené rituály
Odborný článek

Tradice a vyzkoušené rituály

10. 12. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Helena Kratochvílová

Anotace

Příspěvek uvádí příklady posilování prosociálního chování a rozvoje komunikativních dovedností dětí v mateřské škole.

V souladu s názvem ŠVP "Šťastné dítě" usilujeme v naší dvoutřídní mateřské škole o spokojenost a dobrou pohodu každého dítěte. K navození příjemné atmosféry dne zařazujeme již šestým rokem rozhovor v ranním komunitním kruhu, který si u dětí získal velkou oblibu.

Prostřednictvím vzájemné komunikace (verbální i neverbální) naplňujeme očekávané cíle RVP PV, a to zejména v psychologické oblasti.

Z pohledu pedagoga mohu říci, že je zajímavé sledovat psychický vývoj dítěte, např. jak se bázlivé děti postupně v kolektivu uvolňují, získávají sebevědomí a sebedůvěru. Děti postupně překonávají ostych hovořit s dospělými i vrstevníky, jejich řečové a jazykové dovednosti se rozvíjejí.

V komunitním kruhu se učí dodržovat předem stanovená pravidla (mluví jeden, ostatní mu naslouchají). Téma rozhovoru sdělíme dětem vždy den dopředu. Mají tak čas přemýšlet nad budoucím tématem pro příští den (např. o tom, proč jsou děti někdy smutné, co jim udělá největší radost).

V den, kdy má některé dítě svátek či narozeniny, je rozhovor v komunitním kruhu věnován oslavenci. Děti se učí objektivně zhodnotit jeho vlastnosti (jaký je, co se jim na jeho chování líbí, nebo co by naopak mohl na svém chování změnit). Také pokládají oslavenci otázky, aby ho lépe poznaly (např. čím by chtěl být, až bude velký, jaké jídlo má nejraději, jaké jídlo by si přál na slavnostní oběd či večeři, s jakými hračkami si nejraději hraje, jakou novou hračku si přeje, koho považuje za své nejlepší přátele a proč atd.). Učitelka písemně zaznamenává odpovědi nebo děti kresbou. Výpovědi jsou vyvěšeny v šatně "v koutku oslavenců".

"Koutek oslavenců" je vyzdoben obrázkem jásajícího krtka s dvěma květinami. Oslavenec přiloží svoje dlaně na packy krtka a symbolicky od něj přebírá květiny, které ten den patří pouze jemu. Často zpíváme nejrůznější písničky na přání oslavence. Všechny děti oslavenci pogratulují, poté následuje oslava s pohoštěním a někdy i přípitkem dětským šampaňským.

Další oblíbená činnost předškoláků, která se stala tradicí naší mateřské školy, je výroba vlastní "knihy". Realizace je časově náročná, proto doporučuji s její realizací začít již začátkem druhého pololetí.

Kniha o mně vypovídá o dítěti, obsahuje např. jím vypracované grafické a pracovní listy, výkresy apod. Dále je přiložen seznam všech dětí ve třídě, společná fotografie třídy a pamětní list na docházku do MŠ.

Listy, které děti graficky ztvárňují:

 • Mé vlasy jsou ...
 • Mé oči jsou ...
 • Jsem velký jako ...
 • Kdyby se mi mohlo splnit přání, přál bych si ...

Mých pět smyslů:

 • Rád vidím ...
 • Rád slyším ...
 • Rád ochutnávám ...
 • Rád se dotýkám ...
 • Rád cítím ...
 • To jsou věci, které rád dělám ...
 • To je můj nejlepší kamarád ...

Výše popsané činnosti nebudou pro spoustu mateřských škol ničím novým, jistě je v různých obměnách dělají také. I já jsem se v minulosti inspirovala z různých článků a zkušeností jiných a to, co mne zaujalo, jsem přizpůsobila podmínkám naší MŠ. V průběhu realizace některé nápady zanikly, jiné se dále vyvíjely, osvědčily a staly se tradicí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Kratochvílová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence