Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (73)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 73 položek
Základní vzdělávání
1. 8. 2008 1x 12492x
O starých lidech
Příspěvek popisuje aktivity využívající prvky dramatické výchovy. V těchto aktivitách jsou s žáky řešena témata mezigeneračních vztahů a stáří.
Základní vzdělávání
29. 7. 2008 0x 13409x
Mezigenerační vztahy – školní drama Urašima Taro
Popis dramaticko-výchovné lekce, kterou autor realizoval na semináři učitelů. Aktivita se dá v upravených podobách uskutečnit i s žáky 2. stupně ZŠ. Jejích základem je japonský příběh o rybáři…
Základní vzdělávání
22. 5. 2008 0x 8338x
Multikulturní výchova a metody tvořivé dramatiky v přípravě budoucích učitelů literární výchovy
Článek poukazuje na význam multikulturní výchovy a metod tvořivé dramatiky při výuce literatury při přípravě budoucích učitelů – studentů didaktiky. V textu je popsáno, jak spojení výchovného záměru…
Základní vzdělávání
22. 1. 2008 2x 37041x
Lidské vlastnosti
Cílem této aktivity je prostřednictvím soch poznávat dobré a špatné lidské vlastnosti. Žáci ztvárňují sochy a učí se vlastnosti poznávat, přemýšlí o svých dobrých a špatných vlastnostech.
Základní vzdělávání
18. 6. 2007 0x 14618x
Projekt
Projekt Děvčátko MOMO se zabývá rozpracováním klíčových myšlenek jednotlivých kapitol stejnojmenné knihy od autora Michaela Endeho. Odehrává se v pěti lekcích, s týdenním odstupem mezi jednotlivými…
Základní vzdělávání
7. 3. 2007 0x 15852x
Z mamutího deníku - hlasová rozcvička
"Režisér" natáčí nový film o pravěku - "herci" plní podmínky a nároky na techniku řeči.
Základní vzdělávání
22. 6. 2006 0x 16026x
Středa nám chutná
Pomocí projektu mají děti možnost nahlédnout a prožít si vztahy a problémy dětí i dospělých v dětském domově Slunečnice.
Základní vzdělávání
22. 6. 2006 0x 16151x
Obraz bez názvu
Inspirace na posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků pomocí umění (vytváření živých obrazů).
Základní vzdělávání
29. 11. 2005 0x 17829x
Podíl dramatické výchovy na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Autor se v příspěvku zabývá vymezením podstaty <i>Dramatické výchovy</i> jako svébytného oboru oblasti <i>Umění a kultura</i>, zamýšlí se nad jejími podobami ve škole a jejím přínosem pro utváření a…
Základní vzdělávání
17. 10. 2005 0x 19182x
Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Příspěvek je zaměřen na pojetí vzdělávacího oboru Dramatická výchova na základní škole. Dramatická výchova rozšiřuje u žáků schopnost citlivějšího vnímání lidí kolem sebe, vede je k srozumitelnějšímu…
Základní vzdělávání
20. 4. 2005 0x 30736x
Život v době Rudolfa II.
Autorka se ve svém příspěvku věnuje osobnosti Rudolfa II., zejména pak životu v Praze za jeho vlády a osobnostem rudolfínské doby. Autorka charakterizuje osobnost Rudolfa II., jeho zájmy (zálibu v…
Základní vzdělávání
15. 4. 2005 0x 24412x
Po stopách císaře Karla IV.
Autorka se ve svém příspěvku věnuje narození, mládí a počátku vlády Karla IV. Pro práci využívá různých metod - dramatickou výchovu, verbální metodu, metodu práce s textem. Autorce se podařilo do…
Zobrazeno 12 z 73 položek