Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „celoroční projekt“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (15)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 15 položek
Základní vzdělávání
2. 10. 2023 0x 927x
Pomístní jména – pojítko mezi minulostí a současností 2
Aktivita má projektový charakter. Propojuje hned několik oborů a umožňuje aplikaci znalostí z českého jazyka v praxi. Žáci se po teoretickém úvodu ve škole pustí do vlastního terénního výzkumu, který…
Základní vzdělávání
21. 9. 2023 0x 953x
Pomístní jména – pojítko mezi minulostí a současností 1
Aktivita má projektový charakter. Propojuje hned několik oborů a umožňuje aplikaci znalostí z českého jazyka v praxi. Žáci se po teoretickém úvodu ve škole pustí do vlastního terénního výzkumu, který…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18001x
ICT v českém jazyce
Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je ukázat integraci části vzdělávacího obsahu ICT do předmětu Český jazyk a literatura.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17093x
Úvod do dalšího cizího jazyka
Jazyková propedeutika je novým volitelným předmětem, jehož zařazení do výuky má připravit žáky na život v mnohojazyčné evropské společnosti a na celoživotní učení se cizím jazykům.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 17679x
Výuka češtiny pro cizince
Příklad dobré praxe přináší ukázky práce s žáky jiných národností při výuce češtiny mimo hodiny českého jazyka a literatury.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 18275x
Výchova k manželství a rodičovství
Cyklus seminářů je určen pro všechny ročníky čtyřletého i osmiletého gymnázia. Prostřednictvím přednášek a diskusí si žáci pozitivně dotvářejí svůj hodnotový systém, učí se odpovědnosti za sebe i za…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 9316x
TV v maturitním ročníku
Projekt je zaměřen na rozšíření vědomostí a dovedností získaných během předchozího studia TV a jejich využití v nových vybraných aktivitách i sportech. Dále umožní žákům poznat prostředí jiných…
Gymnaziální vzdělávání
11. 9. 2008 2x 23464x
Estetická výchova
Příklad dobré praxe sleduje předmět Estetická výchova z pohledu výtvarného oboru. Představuje koncepci vybraných společných teoretických hodin a realizaci na ně navazujících výtvarných lekcí.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16116x
Školní televize
Žáci se díky práci ve školní televizi seznamují s využitím mediální výchovy a multimédií ve výuce.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 16215x
ICT v matematice
Smyslem tohoto příkladu dobré praxe je ukázat integraci části vzdělávacího obsahu oboru Informatika a ICT do předmětu Matematika.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 17903x
Školní zeměpisné stránky
Školní zeměpisné stránky jsou koncipovány pro podporu výuky zeměpisu a slouží především jako zdroj prezentací pro tento předmět na nižším a vyšším stupni gymnázia.
Gymnaziální vzdělávání
10. 9. 2008 0x 15307x
Geologie jako samostatný předmět
Vyučovací předmět Geologie je koncipován jako samostatný předmět, seznamuje žáky s postavením zemského tělesa ve vesmíru, se zákonitostmi jeho stavby a mechanismů apod. Podporuje také pozitivní vztah…
Zobrazeno 12 z 15 položek