Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Jazyk a jazyková komunikace“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (79)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 79 položek
Gymnaziální vzdělávání
23. 5. 2007 0x 19476x
Procvičování gramatiky německého jazyka
Praktická ukázka výuky gramatiky německého jazyka pomocí interaktivní tabule SMART Board.
Základní vzdělávání
26. 4. 2007 0x 10983x
Stavba kouzelného městečka
Celoroční výchovný projekt zaměřený především na získávání nových poznatků a rozvíjení myšlení a fantazie. Projekt byl uskutečněn při malotřídní škole ve Slavkovicích ve školním roce 2004/2005.
Základní vzdělávání
12. 3. 2007 0x 96705x
Slova nadřazená, podřazená a souřadná
Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná.
Základní vzdělávání
5. 3. 2007 0x 13287x
Co se stalo 19. ledna
Vzorová hodina si klade za cíl přivést žáky ke zjištění, že zpravodajství je výsledkem vysoce selektivní a rutinní práce a že o zveřejnění zprávy rozhodují takové parametry, jako je negativita,…
Základní vzdělávání
28. 2. 2007 0x 11145x
Setkání s kočkou Amálkou
Jeden z možných příkladů realizace vyučovací hodiny čtení a psaní v 1. třídě - procvičení písmene k a nácvik psaní velkého psacího A.
Základní vzdělávání
20. 2. 2007 0x 15623x
Výuka a hodnocení práce s Pravidly českého pravopisu
Práce s Pravidly českého pravopisu jako prostředek k rozvíjení kognitivních dovedností žáka
Základní vzdělávání
19. 2. 2007 0x 13575x
Využití karet Scrabble v Českém jazyce
Pomocí hry skrabble si žáci rozšiřují slovní zásobu a zároveň procvičují některé pravopisné a stylistické jevy.
Základní vzdělávání
15. 2. 2007 0x 22179x
Inspirace AZ kvízem
Nechte se inspirovat televizní soutěží a připravte hru pro téměř kteroukoli hodinu.
Gymnaziální vzdělávání
14. 2. 2007 0x 9061x
Možnosti tu jsou...
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit…
Základní vzdělávání
6. 2. 2007 0x 11103x
Úloha emocí při recepci literárního díla
Článek stručně charakterizuje dosavadní přístupy k interpretaci literárního díla a snaží se opřít dosavadní převážně spekulativní teorie recepce literárního díla o exaktní argumenty vycházející z…
Základní vzdělávání
2. 2. 2007 0x 10623x
Rosteme s knihou
Projekt "Rosteme s knihou" podporuje aktivní čtení mezi dětmi a mládeží různými společenskými akcemi a soutěžemi.
Základní vzdělávání
29. 1. 2007 0x 5979x
Vnější kontext užívání jazyka
Oblasti ve sféře učení se jazyku, které mohou být podkladem pro vymezení učiva v ŠVP.
Zobrazeno 12 z 79 položek