Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „CLIL“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (72)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 72 položek
Základní vzdělávání
10. 2. 2010 0x 8162x
Konference ALTERNATIVY
Příspěvek informuje o konferenci k cizím jazykům, která proběhla koncem ledna v Kutné Hoře. Zabývala se výukou anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni, testováním a zkouškami, novými…
Základní vzdělávání
29. 9. 2009 0x 7148x
Letní kurzy pro výuku metodou CLIL
Univerzita v britském Plymouthu, která se specializuje na vzdělávání učitelů, nabízí dvoutýdenní letní kurzy pro výuku metodou CLIL. Letní kurzy jsou pořádány v roce 2010 a náklady na ně mohou být…
Základní vzdělávání
16. 9. 2009 0x 14155x
Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi při sportovních aktivitách vedených v cizím jazyce, prezentující základní slova i v dalších jazycích.
Základní vzdělávání
16. 9. 2009 1x 8600x
Sociální aktivity – Social and Drama activities
Aktivita pro první školní dny, společná pro učitele, rodiče a děti; hravě podporující první kontakt, seznámení jak s vučujícím, tak se školním prostředím. Rodič je aktivně zapojen, čímž usnadní dětem…
Základní vzdělávání
16. 9. 2009 0x 12165x
Multikultura – Reálie vybraných zemí
Zábavné odpoledne pro rodiče a děti – aktivně se podílející v přípravě a realizaci. Poznávání různých kultur, zemí a jejich tradičních rysů.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 0x 15272x
Umění – J. Pollock – Abstraktní malba, technika dripping, Jackson Pollock
Zábavné, výtvarné odpoledne pro rodiče a děti s malířem Jacksonem Pollockem.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 1x 9816x
Třídění odpadů (NJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Základní vzdělávání
15. 9. 2009 0x 10645x
Třídění odpadů (AJ)
Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.
Základní vzdělávání
27. 8. 2009 0x 22408x
Halloween
Zábavné odpoledne a noc ve škole u příležitosti Halloweenských oslav, nápady jak vyplnit tuto společnou akci škola – žáci – rodiče.
Základní vzdělávání
12. 2. 2009 0x 54142x
Výuka metodou CLIL
Významové a obsahové pojetí nové metody výuky cizích jazyků a její možná implementace do školních vzdělávacích programů.
Základní vzdělávání
4. 2. 2009 0x 24283x
Zavádění a rozšiřování CLIL na základních uměleckých školách (ZUŠ) v období 2009-2011. Studie proveditelnosti
Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky získané s konceptem CLIL na ZUŠ. Představuje pohled učitele základní umělecké školy z praxe a má sloužit učitelům základních uměleckých škol k úvaze nad možnostmi…
Základní vzdělávání
5. 9. 2008 0x 21786x
Hra na klavír – CLIL
V příspěvku se dozvíte o podstatě i o využití metody CLIL na Základních uměleckých školách (Content and Language Integrated Learning), která propojuje výuku hudební výchovy a cizího jazyka.
Zobrazeno 12 z 72 položek