Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Konference ALTERNATIVY
Odborný článek

Konference ALTERNATIVY

10. 2. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Šmídová

Anotace

Příspěvek informuje o konferenci k cizím jazykům, která proběhla koncem ledna v Kutné Hoře. Zabývala se výukou anglického jazyka předškolních dětí a žáků na 1. stupni, testováním a zkouškami, novými metodami výuky v ZŠ a SŠ, CLIL, projekty, mezinárodní spoluprací a možnostmi aktivity eTwinning.

Dne 29. ledna 2010 se uskutečnil 10. ročník konference ALTERNATIVY v Kutné Hoře, která informovala o novinkách v oblasti jazykového vzdělávání. Jedním z cílů bylo zkvalitnění cizojazyčné výuky ve školách. Regionální centrum Asociace učitelů angličtiny při ICV & Jazykové školy Kutná Hora za účasti Národního podpůrného střediska pro eTwinning NAEP pozvalo řadu odborníků, byli mezi nimi mj.:

  • Steve Watts, britský metodik a učitel, který působí v Liberci
  • Sylvie Doláková, učitelka a metodička AJ, autorka učebnic pro malé žáky
  • Jitka Lukášová ze Západočeské univerzity v Plzni (čeština pro cizince)
  • Jana Čadová, členka AMATE
  • Naděžda Kadlecová, ambasadorka eTwinningu
  • Jana Jílková, předsedkyně AMATE
  • Carl Smit, učitel a spoluautor konverzační učebnice
  • Kateřina Paroubková, CERMAT
  • Jiřina Tichá, ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT
  • Pavla Matoušková, NIDV, manažerka aktivity CLIL

Konferenci zahájila organizátorka Jana Jílková, předsedkyně AMATE, která představila principy – 10 tipů pro učitele základních a středních škol, jak začít s metodou integrované výuky cizího jazyka a odborného předmětu.

Na slavnostním zahájení konference vystoupil Jindřich Bartoň, radní města Kutné Hory. V navazující řeči ředitelky odboru MŠMT Jiřiny Tiché byl představen nástin koncepce pro vznik budoucího Národního plánu výuky cizích jazyků a také projekt ministerstva EU – peníze školám. Tento projekt má přinést 4,9 miliardy všem regionálním základním školám v ČR (vyjma ZŠ na území hl. m. Prahy) bez psaní projektů, s využitím připravených „šablon“. Podporu lze získat na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků a pedagogických pracovníků ZŠ nejen v cizích jazycích, ale i v dalších šesti prioritních oblastech: matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií, čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a inkluzivního vzdělávání. Školy mohou zvolit jednu, dvě i více ze 22 šablon. Součástí každé z nich je přehledný návod, jak s ní pracovat. V oblasti cizích jazyků jsou k dispozici následující šablony:

šablona č. II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

šablona č. II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

šablona č. II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (jak učit cizí jazyk)

šablona č. II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v ČR

šablona č. II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

Jedná se o oblast podpory OP VK 1.4. Žádosti mohou zájemci začít předkládat od března 2010 až do doby vyčerpání celkové částky, nejpozději však do roku 2012. Výše dotace pro školu závisí na počtu žáků a na zvolených šablonách klíčových aktivit. Poradenství je součástí projektu a je poskytováno bezplatně formou seminářů, workshopů a konzultací připravených MŠMT ve spolupráci s  NIDV a ČŠI na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penize-skolam/aktuality-akce-seminare. Veškeré informace k žádosti o projekty jsou zveřejněny na portálu www.eupenizeskolam.cz, inspirací také může být záznam z tiskové konference http://www.msmt.cz/videoblog.

Pavla Matoušková z NIDV krátce představila projekt Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií (CLIL). Výuková strategie CLIL představuje jeden z hlavních prostředků k dosažení jazykových výukových cílů EU. Projekt pomůže učitelům naučit se pracovat s relevantními materiály v oblasti této metodiky. Učitelé se naučí strukturovat vlastní výukové materiály pro svou vlastní potřebu ve škole (a implementaci do svého ŠVP). CLIL projekt bude mít přínos rovněž pro cílovou skupinu žáků tím, že jim umožní používat jazyk přirozeně, v reálných situacích, kdy se žák učí myslet v cizím jazyce, a neučí se jen o jazyku samotném. Učitel povede žáky ve svém předmětu po stránce odborné a zároveň jim pomůže i po stránce jazykové. CLIL hodina má totiž dvojí cíl – jazykový i obsahový, a tím se odlišuje od bilingvní výuky. V CLIL hodině jsou rozvíjeny mezipředmětové vztahy a je zvyšována kvalita vzdělávání. Výuka ve školách povede k rozšíření slovní zásoby žáků a k cizojazyčné komunikaci v oborech, které budou žáci později studovat, někteří i v zahraničí.

Časové rozmezí realizace projektu je 1. 1. 2010 – 31. 5. 2011. Cílovou skupinou jsou vyučující AJ, NJ a v případě zájmu i FJ s minimální jazykovou znalostí na B1 (dle SERRJ) působící na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. V každém kraji se realizuje v délce 40 hodin proškolení formou workshopů těch pedagogů, kteří již využívají metodu CLIL nebo plánují její využití ve svých hodinách.

Zahájení této aktivity je plánováno na duben 2010, příjem přihlášek a zodpovídání dotazů bude probíhat během měsíce  března 2010 na všech krajských pracovištích NIDV a prostřednictvím portálu www.nidv.cz. Projekt začne úvodní minikonferencí na MŠMT v Praze dne 17. března 2010, která bude určena ředitelům a učitelům škol. Na minikonferenci vystoupí mj. Keith Kelly, přední odborník na multilingvní výuku a CLIL.

Konference v Kutné Hoře byla zpestřena historickou hrou nastudovanou v anglickém jazyce z doby anglické renesance o Jindřichu VIII., která bravurně vykreslila vztahy mezi protestanty a katolíky a zákulisní machinace o moc, mužském dědici trůnu a vzniku anglikánské církve. Hru představil divadelní spolek "The Bear Education".

Naděžda Kadlecová vystoupila s velice zajímavým a nejen pro učitele cizích jazyků a ICT podnětným příspěvkem „Let's blog in“. Jedná se o možnosti mezinárodního projektu pomocí aktivity eTwinning. Portál www.e-twinning.cz je informační webovou stránkou, která nabízí návod, jak najít partnerskou školu, inspirace a tipy na nové projekty. Pro školy, které ještě partnery nemají, je k dispozici nástroj pro vyhledávání partnerských škol podle zadaných požadavků www.etwinning.net. Výhodou těchto projektů je, že akcentují metodu CLIL, kde dochází ke spojení počítačových dovedností s cizím jazykem a některými dalšími předměty. Na konferenci byl představen konkrétní příklad řecko-české spolupráce, kdy se naši žáci naučili řeckou píseň a naopak, výtvarně ji ztvárnili a své výstupy nahráli na video. Protože s projektem uspěli a vyhráli finanční cenu, mohli jet na studijní výměnu do Řecka za svou partnerskou školou. Veškerá komunikace probíhala přes twinSpace (blogy) a pro žáky byla přínosem nejen v rozvoji počítačové gramotnosti, jež je jeden z hlavních prostředků eTwinningové aktivity. Globálním cílem je vytvoření povědomí mladých lidí o různorodosti multikulturní a multilingvální společnosti a dovednosti se vzdělávat, žít a pracovat kdekoli v Evropě.

Carl Smit je autorem učebnice anglického jazyka „Just Speak“ pro žáky ve věku 13 – 19 let. Ve svém příspěvku poukazoval na aspekty konverzační hodiny. Jeho učebnice je motivující pro žáky gymnázia poutavými a vtipnými články rozvíjející komunikační dovednosti.

Na konferenci vystoupila i Kateřina Paroubková z Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, která se věnovala jazykovým úrovním dle SERRJ a konkrétním úrovním pro češtinu pro cizince, dále standardizaci a přechodu mezi stupni vzdělávání ZŠ a SŠ a poreferovala o očekávaných změnách v maturitní zkoušce.

Odpolední vystoupení byla věnována předškolnímu a mladšímu školnímu věku. Sylvie  Doláková představila krátké příběhy a rýmovačky a ukázala, jak s pomocí jednoduchých rekvizit mohou být zařazeny do vyučování na 1. stupni. Je i autorkou knížek Story-telling I, II. Watts Steve je dlouholetým učitelem AJ v mateřské škole, prezentoval projekt JŠ a MŠ Liberec English Time pro 1. st. ZŠ a informoval o nově vznikajícím pro 2. stupeň ZŠ. Vystoupil také s praktickým příspěvkem o důležitosti rýmů, písní, popěvků a ukázal několik muzikálních her v práci s žáky mladšího školního věku.

Jana Čadová z AMATE vystoupila s příspěvkem „Do you distinguish between hat and hate?“ Zmínila pravidla pomáhající studentům správně číst, jak učit výslovnost v anglickém jazyce a zda se zaměřit na čtení nahlas nebo výslovnost jednotlivých hlásek, a uvedla ukázky z učitelské praxe.

Poslední z prezentujících, Jitka Lukášová, informovala o mezinárodním projektu Evropské unie DeafPort, jehož cílem je vytvoření jazykového portfolia pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením starší šestnáci let v návaznosti na Evropské jazykové portofio. Představila projekt, popsala jeho hlavní cíle a poukázala na možnosti a specifika zavádění výsledků projektu do českého prostředí.

Na konferenci bylo také možno zakoupit materiály z prestižních nakladatelství – Longman, OUP, CUP a časopisy Bridge, Friendship a Hello.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.