Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sociální aktivity – Social and Drama activities
Odborný článek

Sociální aktivity – Social and Drama activities

16. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Hana Foltová
Spoluautor
Igor Hampl

Anotace

Aktivita pro první školní dny, společná pro učitele, rodiče a děti; hravě podporující první kontakt, seznámení jak s vučujícím, tak se školním prostředím. Rodič je aktivně zapojen, čímž usnadní dětem vstup do nové skupiny a prostředí.

Příprava:

Ve třídě či jiné místnosti určené k 1. setkání uspořádáme židle do kruhu.

Na tabuli napíšeme úvodní instrukce (viz aktivita 1) a slovní zásobu - fráze, které budeme potřebovat (ta je určena především pro rodiče, protože děti ještě číst neumí):

Who are you?              I am ....
    Show me your family             Do you like ...?
            Yes, I do                    No, I don't

Průběh akce:

Zahájení

Aktivita 1: NAJDI SI SVÉHO UČITELE

Děti přivedou rodiče do třídy, kde je vítá němý klaun, usadí je na připravené židle v kruhu, děti si přilepí štítek se svým jménem a posadí se doprostřed (nesmí nic prozradit!). Klaun ukazuje na informace a otázky na tabuli, navádí postupně rodiče k tomu, aby se začali ptát dětí a hledali tak učitele, který sedí mezi nimi. Děti však mohou odpovídat pouze "Yes" nebo "No". Návodné otázky mohou být kladeny v obou jazycích dle schopnosti zúčastněných a musí být doplněny pantomimickým zobrazením, pro lepší pochopení.

Po odhalení se učitel představí a rodiče s dětmi přivítá.

Pomocné otázky k nalezení učitele/učitelky

"Is your teacher a woman?"
"Is your teacher young?"
"Does he/she have blue eyes?"
"Is he/she wearing blue shoes today?"

apod.

Aktivita 2: TŘÍDĚNÍ DĚTÍ

Učitel začíná: I am ...... Who are you?
Děti odpovídají: I am ......
Učitel: Show me your family.

Děti ukážou svého rodiče a sednou si mu na klín.
Učitel řekne: Hello, nice to meet you.

Toto se opakuje u každého dítěte. Je dobré při opakování frází měnit intonaci, využívat gest a mimiky pro lepší zapamatování.

Aktivita 3: COFFEE BREAK

Učitel/ka sdělí rodičům důležité informace ke školnímu roku. Je vhodné vytvořit přehled důležitých dat, kdy je na škole nějaká akce či je potřeba, aby přišli žáci do školy nějakým způsobem připraveni (viz příloha č. 1).

Děti si mezitím hrají s klaunem.

Aktivita 4: SEZNAMOVÁNí

Rodič a dítě dostanou pracovní list (viz příloha č. 2). Pomocí otázek zjišťují informace o ostatních. Do volných kolonek píšou jméno rodiče nebo dítěte, který na danou otázku odpověděl kladně.

Ke každé otázce je dobré najít alespoň tři kladné odpovědi. Do hry se zapojuje také učitel.

Aktivita 5: VÝROBA PAMĚTNÍCH LISTŮ (First day memory card)

Rodič s dítětem dostanou k dispozici barevné papíry, pastelky, lepidlo, nůžky a jiné výtvarné potřeby. Klaun jim může udělat společné foto, které se pomocí techniky vytiskne. Úkolem bude vyrobit pamětní list, včetně zhodnocení akce. Zhotovené pamětní listy se vystaví ve třídě.

Závěr

Poděkujeme rodičům i dětem za účast a rozloučíme se.

Poznámky:

Můžeme rodiče požádat, aby nám na připravený arch papíru (na katedře nebo někde stranou na stolku) napsali, jaké školní akce by uvítali a podpořili a při jakých akcích by mohli materiálně či fyzicky vypomoci.

Míru použití angličtiny (nebo jiného cizího jazyka) volíme s ohledem na jazykovou výbavu rodičů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Ukázka přehledu aktivit ve škole
Příloha č. 2: Pracovní list

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.55 MB
Dokument
Pracovní list
doc
29.3 kB
Dokument
Ukázka přehledu aktivit ve škole

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Lucie Poláková
22. 9. 2009, 20:18
Vážená paní Foltová, moc pěkná inspirace. Měla bych chuť ji zažít i jako rodič! Děkuji Lucie Poláková

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Samolepící štítky se jmény dětí, asistent – klaun, pracovní list, barevné papíry, tvrdé papíry, nůžky, lepidlo a jiné výtvarné potřeby dle libosti, digitální fotoaparát, USB kabel, počítač, tiskárna.