Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Umění – J. Pollock – Abstraktní malba, technika dripping, Jackson Pollock
Odborný článek

Umění – J. Pollock – Abstraktní malba, technika dripping, Jackson Pollock

15. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Hana Foltová
Spoluautor
Igor Hampl

Anotace

Zábavné, výtvarné odpoledne pro rodiče a děti s malířem Jacksonem Pollockem.

Příprava:

Seznámíme děti s novou slovní zásobou (můžeme předem na hodinách angličtiny): abstract painting, dripping, painter, abstract, art, world war, canvas

Připravíme občerstvení.

Popis činnosti:

Zahájení

Přivítáme se s rodiči a dětmi.

Na tabuli připevníme arch s anglickými slovíčky (viz příprava), které budeme v průběhu aktivit potřebovat.

Aktivita 1: WHO AM I?

Sedneme si do kruhu, uprostřed na zemi leží jednotlivé karty s údaji ze života

J. Pollocka (viz příloha č. 1). Pokusíme se společně sestavit sled událostí. Klademe otázky v angličtině, porozumění dopomáháme doplňujícími otázkami. Rodiče a děti zkouší porozumět, vybrat správnou kartu a sestavit do sloupce.

Příklad otázek a správné odpovědi:

Otázka

Doplňující otázka/věta

Odpověď

Where are we today?

Are we in the Czech Republic or in the USA?

USA

What is my first name?

It contains 7 letters, the second one is "a"...

Jackson

What is my surname?

It starts with "P"...

Pollock

When did I live?

Did I live in the 21st century?

1912 - 1956

I experienced two unhappy periods in history, what were they?

What were the worst events in my life?

World Wars

Where did I study?

Did I study in Chicago, New York, Washington or Los Angeles?

Los Angeles, New York

What do I like?

Do I like sports, art or literature?

art

What is my job?

Am I a cook, a painter or a basketball player?

a painter

What do I paint?

Do I paint abstract or real pictures?

abstract pictures

Po společném složení základních údajů ze života Jacksona Pollocka sebereme karty ze země a nalepíme je na připravený arch balicího papíru s nadpisem Jackson Pollock - Abstract painting a můžeme vystavit ve třídě.

Poté uvedeme další aktivitu:
Today we are going to try how to make our own DRIP PAINTING! Let's start right now...

Aktivita 2: ART WORKSHOP CARD

Každá skupinka (rodič, dítě) dostane obálku s rozstříhanou kopií obrazu J. Pollocka, barevný výkres, lepidlo a fixy. Úkolem bude vyrobit si svou vlastní upomínkovou kartu. Jednotlivé kousky skládanky pokládáme na papír a nalepíme. Do karty si mohou účastníci zapsat nové údaje, své postřehy a zážitky během celého workshopu.

Each group, take an ENVELOPE and try to ASSEMBLE all the pieces of this unknown painting by Jackson Pollock. Then STICK THEM in your card and title your picture as you want!"

Aktivita 3: DRIP PAINTING: "FRIENDSHIP PAINTING"

Každá skupinka (asi 6 lidí) si vezme 1 plátno v rámu, plechovky s barvou a další potřebné nástroje a začne tvořit svůj vlastní abstraktní obraz kapáním, stříkáním, rozmazáváním barev přímo na plátně. Po skončení práce se skupina domluví na názvu obrazu.

Make groups of 6 people and put a canvas in the frame, the pots with various colours and other tools. Then everybody in the group, drip the colour as you feel, and when you think you have finished, step back. Then in a group decide what the title of your painting is."

Když jsou všichni hotoví a obrazy pojmenované, vše uklidíme. Svoje zážitky zapíšeme do karty.

Aktivita 4: VERNISÁŽ VÝSTAVY

V některém z následujících dní připravíme oficiální výstavu našich abstraktních obrazů v prostorách školy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Karty s údaji ze života Jackson Pollocka
Příloha č. 2: Ukázky z tvorby J. Pollocka

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
155.27 kB
Dokument
Karty s údaji ze života Jackson Pollocka
doc
198.24 kB
Dokument
Ukázka z tvorby J. Pollocka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Velká plátna (stará prostěradla), zásoba plechovek s barvou (Balakryl), hřebíky, kladívko, umělohmotné rukavice, špachtle, tyče, kartáče, houbičky apod., karty s jednotlivými údaji ze života a tvorby Jacksona Pollocka a případně historickými údaji z meziválečného období v Americe, období abstraktního expresionismu, arch balícího papíru s nadpisem, lepidlo, malá kopie obrazů J. Pollocka pro každou skupinku, libovolně rozstříhaná, barevný výkres A4, fixy, pastelky.