Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Třídění odpadů (AJ)
Odborný článek

Třídění odpadů (AJ)

15. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Hana Foltová

Anotace

Seznámení dětí s tříděním odpadů a ekologickým chováním; osvojování si základních principů chování člověka k přírodě, nastavení pravidel, konfrontace se současností, diskuse a hra.

Příprava:

Na větší část tabule napíšeme nadpis ECOLOGY a pod něj magnetem připevníme několik obrázků ilustrujících chování člověka v přírodě.

Kontejnery rozmístíme do rohů třídy.

Na část tabule napíšeme novou slovní zásobu:
litter, waste, garbage;
waste bin, litter bin;
paper, plastics, glass, metals, mixed waste, dangerous waste, collection points;
to separate, to sort, to collect, to throw

Popis činnosti:

Úvod hodiny:

Welcome to our first Ecology lesson! But! Who knows what ecology is? What is it about? Let's have a look here!"

Necháme děti posadit se na zem před tabuli, společně se podíváme na dané obrázky a ptáme se, co děti považují za dobré a špatné - vytvoříme dva sloupce, do kterých děti postupně roztřídí obrázky.

Vedeme krátkou diskusi, učitel klade otázky k obrázkům v angličtině, děti mohou odpovídat česky, postupně doplňujeme jejich věty anglickými výrazy tak, aby si je děti opakovaly a tím postupně zafixovaly.

Vysvětlíme krátce a dvojjazyčně, čím se ekologie zabývá - doplňujeme v maximální možné míře řečí těla.

Nové pojmy

Seznámíme se s novými slovíčky ze seznamu - ukazujeme předměty, děti slovo opakují; slovesa předvedeme pohybem, děti opakují, pantomimicky ztvárňují s námi.

Hra

 • ukážeme druhy barevných kontejnerů ve třídě - vysvětlíme, kam patří jednotlivé odpadky;
 • děti si vylosují nálepky s nápisem, přilepí si je na tričko;
 • na pokyn učitele - "I throw the litter into the bin" - se děti musí zařadit do správného rohu, do správné popelnice;
 • kontrola - učitel se ptá: "Who are you?" žáci odpovídají: "I am plastic, I am yellow."

Pracovní listy

Rozdáme pracovní listy - žáci vybarví správnou pastelkou kontejnery a přiřadí k nim jednotlivé odpadky - seznamují se s psanou formou anglických slov.

Praktické cvičení - "The test of the Ecobies goblins"

Povíme dětem krátký smyšlený příběh o Eko-skřítcích zvaných Ecobies. Tito skřítci dohlížejí na to, kdo se jak chová k přírodě a hodné lidi obdarovávají krásou, rozkvetlými květinami apod. Pro následující aktivitu motivujeme medailí těchto skřítků, kterou nám „poslali pro nové učně"...

Rozdáme dětem igelitové tašky. Na jednu hromádku vysypeme všechny připravené odpadky. Postupně si každý z hromady vybere podle pokynů učitele odpadky do své tašky: "Now take something made of glass."

Jakmile mají všichni svou tašku připravenou, vyrazíme na procházku - najít v okolí školy kontejnery pro třídění odpadu. U kontejneru necháme děti postupně vyhodit jejich odpadky - oceníme tento skutek medailí skřítků. (V případě, že se v okolí nenacházejí kontejnery, upravíme aktivitu pro třídu - z krabic si vyrobíme své vlastní veselé popelnice.)

Výtvarná část

Po návratu do třídy můžeme plynule navázat hodinou Výtvarné výchovy s tématem Svět očima dětí.

MY FIRST ECOLOGY BOOK

Žáci přeloží na polovinu papír formátu A3. Vytvoří tak knížku skřítka Ecobieho. Na její přední a zadní stranu, případně dovnitř, namalují dva obrázky:

Jak by svět vypadal, kdybychom se k němu nechovali ohleduplně;
Jak by vypadal perfektní svět.

Do vzniklé složky pak můžeme v budoucnu zakládat veškeré pracovní listy týkající se Ekologické výchovy.

Příloha:

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
267.58 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Igelitový sáček pro každého žáka, různé druhy odpadů podle počtu žáků, medaile skřítků Ecobies, pracovní listy, veselé obrázky – modely 4 kontejnerů – žlutý, zelený, modrý, šedý s nápisem příslušného druhu odpadu, nálepky pro každého žáka s označením 1 druhu odpadu.