Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi
Odborný článek

Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi

16. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Hana Foltová
Spoluautor
Igor Hampl

Anotace

Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi při sportovních aktivitách vedených v cizím jazyce, prezentující základní slova i v dalších jazycích.

Příprava:

Rodiče předem informujeme o volbě nejzajímavějšího cvičebního úboru v závěru akce.

Popis činnosti:

Aktivita 1

Zahájíme akce společným nástupem a zjistíme přítomnost žáků tzv. „prezenčka". Rozcvičíme se - rodiče i děti se rozmístí na značky a učitel předcvičuje jednotlivé cviky, počítáme v různých jazycích:

"Now let's go to England! One, two, three, four,..."
"Now let's go to Germany! Ein, zwei, drei, vier,..."
"Now let's go to Spain! Uno, duo, tres, quatro,..."
"Now let's go to China! [i:, ər, san, s, ...]"

Aktivita 2: MOLECULES

Zahrajeme si hru „Molekuly" - rodiče s dětmi běhají v prostoru, při zvuku tamburíny učitel řekne číslo v některém z jazyků z rozcvičky a úkolem zúčastněných bude vytvořit skupinu o daném počtu lidí. Ti, kteří se do skupinky nedostanou, vypadávají ze hry a posadí se.

"Let's play the joining game now, called MOLECULES.
Run around the playground like you want.
Stop and stand still when you hear the sound of my drum.
Listen to the number I am going to say in various languages.
Make a group of people of that number.
If you do not join a group, you are released from this game."

Nakonec se zúčastní opět všichni a posledním číslem vytvoříme pouze dvě skupiny, každá skupina bude barevně odlišena, např. čelenkou.

Aktivita 3: SEVEN GAMES

Závodí družstva v sedmi disciplínách. U každého stanoviště je připraven velký anglický nápis aktivity, kterou družstvo musí absolvovat.

Stanoviště 1
3-LEGGED RACE

 • štafetový běh se svázanýma nohama

Stanoviště 2
EGG RACE

 • štafetový běh s míčkem na lžičce

Stanoviště 3
FIREMAN'S RACE

 • štafetový běh ve trojici - přenášení jednoho tzv. na stoličce

Stanoviště 4
BACKWARD RACE

 • štafetový běh pozpátku

Stanoviště 5
LOG TOSS

 • hod kládou (dospělí) a polínkem (děti) do dálky

Stanoviště 6
BATTING

 • odpal míčku baseballovou pálkou

Stanoviště 7
TUG OF WAR

 • přetahování lana

Za každou disciplínu dostane vítězné družstvo jeden kamínek do skupinového poháru, cílem skupiny je naplnit svůj pohár.

Na závěr soutěže skupin vyhodnotíme a vítěze odměníme.

Aktivita 4: FASHION SHOW

Rodiny se připraví na předvedení svých cvičebních úborů jakýmkoli způsobem. Pak následuje přehlídková show komentovaná v angličtině - improvizovaně.

Všichni volí cvičence roku "THE GYMNAST OF THE YEAR". Všichni účastníci napíšou na kartičku jméno svého favorita a vhodí do připraveného boxu. Učitel hlasy sečte.

Následuje přestávka na občerstvení, poté vyhlášení výsledků. Vítězové obdrží medaile (viz obrázek) a sladké odměny.


Návrh medaile pro Cvičence roku

Aktivita 5: FOOTBALL FRIENDSHIP MATCH

Závěrečné přátelské utkání ve fotbale - maminky s dětmi proti tatínkům. Vítězové obdrží medaile nebo sladkou odměnu.

Odpoledne ukončíme sportovním heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" a pokřikem „Sláva vítězům, čest poraženým!" a rozloučíme se.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
63.48 kB
Dokument
Návrh medaile pro Cvičence roku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Míče, ping-pongový míček, 2 lžíce, baseballová pálka a míček, menší kláda a polínko, provaz, lano, barevné stuhy na čelenky, tamburína, dekorační kamínky, 2 poháry, cedule s nápisem k jednotlivým disciplínám, CD přehrávač + CD, papírky, tužky, box, medaile, občerstvení, odměna za plnění aktivit (dle uvážení).