Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9271)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9271 položek
Základní vzdělávání
30. 6. 2005 0x 8550x
Výchovné a vzdělávací strategie ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví
Na konkrétních příkladech je demonstrováno funkční propojení klíčových kompetencí s očekávanými výstupy a učivem vzdělávacího oboru
Předškolní vzdělávání
29. 6. 2005 0x 13673x
Norské kurikulum (role institucí denní péče ve společnosti)
Předškolní vzdělávání je v Norsku reprezentováno institucemi denní péče. Ty chápou péči o děti, jejich vzdělávání a vývoj jako jeden celek. Instituce denní péče musí v plánování činností počítat s…
Předškolní vzdělávání
28. 6. 2005 0x 26348x
Příchod zimy s příjezdem svatého Martina
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Seznámení dětí, jejich rodičů i širší veřejnosti s lidovými tradicemi spojenými se změnami spjatými s příchodem zimy - příjezdem sv. Martina na koni…
Předškolní vzdělávání
28. 6. 2005 0x 56464x
Příchod zimy s příjezdem svatého Martina - II.
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost obyvatel města s lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, v tomto případě s příchodem…
Předškolní vzdělávání
27. 6. 2005 0x 55793x
Výtvarné techniky pop-artu
Autorka se v příspěvku nechala inspirovat výtvarnými technikami pop-artu. S těmito technikami nás autorka seznamuje jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Autorka uvádí několik příkladů…
Základní vzdělávání
22. 6. 2005 0x 28420x
Sexuální výchova
Zcela neoddělitelnou složkou výchovy ke zdraví je sexuální výchova. Z posledních průzkumů je patrné, že mládež ví, proč a jak by měla chránit svoje zdraví, zná způsoby přenosu pohlavních chorob, ale…
Základní vzdělávání
22. 6. 2005 0x 18586x
Váhy pro život
Odpovědné sexuální chování skýtá nepřeberné množství témat, o nichž by měli žáci přemýšlet a diskutovat. Autorka nabízí jeden z možných způsobů, jak výše zmíněné realizovat.
Základní vzdělávání Spomocník
21. 6. 2005 0x 7703x
Kombinované formy vzdělávání
Článek přináší základní popis a klasifikaci kombinovaných forem vzdělávání.
Základní vzdělávání
20. 6. 2005 0x 38856x
O účincích médií
Média jsou neoddělitelná od každodenního života jednotlivce i společnosti. Stále větší měrou vytvářejí a přetvářejí sociální prostředí, v němž se pohybujeme. Média ovlivňují organizaci prostoru, v…
Základní vzdělávání Spomocník
16. 6. 2005 0x 3964x
Nová role školních knihoven v 21.st.
Článek popisující změny ve fungování školních knihoven v souvislosti se zaváděním technologií do škol na základě zkušeností Mika Eisenberga – děkana Fakulty informačních studií na Washingtonské…
Předškolní vzdělávání
15. 6. 2005 0x 44427x
Chci být zdravý
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Děti budou poznávat své tělo, pojmenovávat jeho jednotlivé části, seznámí se s možnostmi prevence úrazům a nemocem, uvědomí si hodnotu vlastního…
Předškolní vzdělávání
15. 6. 2005 0x 19442x
Počáteční výchova k rodičovství
Uvedený projekt by měl v dětech rozvíjet pozitivní vztah k rodině, dále se děti učí správně reagovat na malé sourozence. Záměrem projektu je přiblížit dětem příchod nového člověka na svět.
Zobrazeno 12 z 9271 položek