Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova do škol
Odborný článek

Environmentální výchova do škol

Anotace

Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.

Chcete si vyzkoušet konkrétní náměty pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova? Doposud jste se nezapojili do žádných aktivit Sdružení TEREZA? Prvním 300 zájemcům pošleme nové vydání pracovních listů a metodiky zdarma!

40 ilustrovaných pracovních listů pro žáky ve věku 6 - 14 let a metodika pro učitele na téma:

 • odpady;
 • voda;
 • doprava;
 • životní styl.

Pracovní listy pomohou nejen při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP, ale týkají se i následujících vzdělávacích oblastí a průřezových témat.

Vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk - angličtina);
 • Informační a komunikační technologie;
 • Člověk a jeho svět;
 • Člověk a společnost (Výchova k občanství);
 • Člověk a příroda (Chemie, Přírodopis, Zeměpis);
 • Člověk a svět práce.

Průřezová témata:

 • Osobnostní a sociální výchova (rozvoj schopností poznávání, kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, řešení problémů a rozhodovací dovednosti, hodnoty, postoje);
 • Výchova demokratického občana (občanská společnost a škola);
 • Environmentální výchova (ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí).

Bližší informace a možnost objednání na www.terezanet.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Sdružení TEREZA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Enviromentální výchova