Domů > Odborné články > Všechny články autora „Ludmila Bílková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Základní vzdělávání
7. 12. 2009 0x 14669x
Experti na nerostné suroviny
Příspěvek nabízí možnost zpracování tematiky nerostného bohatství Země kooperativním učením.
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2008 0x 76877x
Ekologická katastrofa Aralského jezera
Proč Aralské jezero vysychá? Jak jsou ovlivněny životy místních obyvatel? Lze tuto katastrofu zastavit? Nebo zmizí jezero z mapy Asie? Na tyto a jiné otázky naleznou žáci odpověď v hodinách popsaných…
Základní vzdělávání
15. 9. 2008 0x 15931x
Čich, chuť, hmat
V hodině strukturované podle E – U – R se žáci aktivně seznámí s procesy čichového, chuťového a hmatového vnímání.
Základní vzdělávání
14. 4. 2008 0x 19219x
Typy krajin České republiky
Vyučovací hodina je založena na vyhledávání a třídění informací z textu do tabulky v pracovním listu a na následné interpretaci získaných informací.
Základní vzdělávání
22. 1. 2008 0x 14631x
Taxonomické skupiny organismů a ekosystémy – informační plakát
Náměty na činnosti realizované ve čtyřech po sobě jdoucí vyučovacích hodinách, kdy se žáci aktivně zapojí do třídění organismů a vytvoří informační plakát o vybraných organismech daného ekosystému.
Základní vzdělávání
20. 5. 2007 0x 15542x
Průmyslová odvětví
Námět, jak téma průmyslových odvětví propojit s každodenním životem a žáky aktivně zapojit do procesu učení.
Základní vzdělávání
9. 4. 2007 0x 10710x
Pilná jako včelička
Příspěvek je námětem na zábavné a aktivní pojetí tématu včel a jejich života. Z žáků se stanou včeličky, které si zahrají hru, vyplní pracovní list, ve skupině pracovní list zkontrolují a seznámí se…
Zobrazeno 7 z 7 položek