Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a společnost > 2. stupeň > Výchova k občanství > Člověk ve společnosti > zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Slavné dny pro ZŠ: Den teroristických útoků na USA

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Tereza Vodičková

Cíl výuky:

Žáci:

  • objasňují roli médií v dané problematice,
  • rozpoznávají manipulační techniky obrazového i tištěného materiálu,
  • objasňují, jakým způsobem si vybírají informace, kterým následně jsou ochotni uvěřit.

Délka:

45 minut

Postup:

  1. Učitel vytvoří na tabuli na základě žákovských příspěvků myšlenkovou mapu s pojmem Dvojčata.
  2. Učitel promítne video.
  3. Rozdáme žákům text k videu a vyzveme je, aby v něm vyznačili slova, slovní spojení apod., kterým nerozumí. Nejasnosti vysvětlíme.
  4. Učitel vznese otázku, které informace byly pro žáky nové? Co je nejvíce překvapilo? Jaké emoce v nich video vyvolává? A čím?
  5. Učitel rozdá nakopírovaný pracovní list. Žáci mají za úkol napsat o promítané události dvěma způsoby. V rámci prvního postupu se snaží o dané katastrofě informovat co nejvíce skandálním, bulvárním stylem (vyvolat emoce, rozhořčení, dojetí), podruhé událost popíší co nejseriózněji (věcně informovat). Sami posléze představují, jakých jazykových prostředků využívali k dosažení jednotlivých zadání. Z pracovního listu vybírají doprovodné fotografie k daným článkům, svůj výběr odůvodňují.
  6. Žáci prezentují své práce, ostatní spolužáci odhalují postupy, které využívali pro dosažení jednotlivých cílů, co neobjeví, odkryje autor. Následuje diskuze.

Reflexe:

Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze. Učitel by neměl nutit žáky jasně určit, které teorii věří. Spíš by se diskuze měla zaobírat tím, jak a proč s námi manipuluje mediální prezentace dané události, téma vztahu politiky a médií, médií a čtenáře (masy čtenářů). Mediální obraz je vždy tvořen někým, kdo sleduje určité zájmy, neměl by být vnímán jako objektivní pravda. Aktivitu na téma terorismus jako fenomén naleznete v rámci lekce Nejhorší letecká katastrofa.

Doporučení:

Přehled o nejhorších teroristických útocích v dějinách a doprovodné fotografie naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.

Pracovní list najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari.


Kapitolu Den teroristických útoků na USA z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/611507/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari včetně příloh.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf366 kBMetodika pro učitele k tisku
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám